Begroting Leeuwarden 2016-2019

In deze begroting staan de uitgaven en inkomsten van de gemeente Leeuwarden. Er gaat in totaal €502 miljoen in om.

De focus is gericht op het bereiken van de in het collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden, Ljouwert is eltsenien gestelde doelen voor 2017/2018.  Er moeten voorbereidingen worden getroffen in aanloop naar de Culturele Hoofdstad 2018. De ondersteuning op het gebied van (jeugd)zorg en werk moet beter, efficiënter en goedkoper. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie. En er zijn meer banen nodig. Hier worden de plannen voor 2016 toegelicht die bijdragen aan de realisatie daarvan.

Heb je een gerichte vraag over de cijfers of het verhaal erachter? Neem dan contact met ons op.