Begroting 2017-2020

De inkomsten en uitgaven bedragen jaarlijks €512,9 miljoen.

Sociaal maatschappelijke ontwikkeling114,3 miljoen
22%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling114,9 miljoen
23%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling115,9 miljoen
23%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling115,9 miljoen
24%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Werk en inkomen119,4 miljoen
23%
Werk en inkomen76,7 miljoen
14%
Werk en inkomen118,6 miljoen
24%
Werk en inkomen76,7 miljoen
15%
Werk en inkomen117,8 miljoen
24%
Werk en inkomen76,7 miljoen
15%
Werk en inkomen117,1 miljoen
24%
Werk en inkomen76,7 miljoen
15%
Sport5,9 miljoen
1%
Sport30 duizend
5%
Sport5,9 miljoen
1%
Sport30 duizend
6%
Sport5,8 miljoen
1%
Sport30 duizend
6%
Sport5,8 miljoen
1%
Sport30 duizend
6%
Cultuur10,1 miljoen
1%
Cultuur212,5 duizend
41%
Cultuur9,7 miljoen
1%
Cultuur212,5 duizend
43%
Cultuur9,2 miljoen
1%
Cultuur212,5 duizend
43%
Cultuur9,2 miljoen
1%
Cultuur212,5 duizend
44%
Jeugd en onderwijs45,7 miljoen
8%
Jeugd en onderwijs5,4 miljoen
1%
Jeugd en onderwijs44,0 miljoen
9%
Jeugd en onderwijs3,7 miljoen
0%
Jeugd en onderwijs43,10 miljoen
9%
Jeugd en onderwijs3,6 miljoen
0%
Jeugd en onderwijs43,8 miljoen
9%
Jeugd en onderwijs3,6 miljoen
0%
Economie en toerisme50,9 miljoen
9%
Economie en toerisme43,8 miljoen
8%
Economie en toerisme46,4 miljoen
9%
Economie en toerisme43,8 miljoen
8%
Economie en toerisme47,5 miljoen
9%
Economie en toerisme43,8 miljoen
9%
Economie en toerisme47,5 miljoen
9%
Economie en toerisme43,8 miljoen
9%
Wonen en milieu21,8 miljoen
4%
Wonen en milieu22,1 miljoen
4%
Wonen en milieu21,8 miljoen
4%
Wonen en milieu18,9 miljoen
3%
Wonen en milieu21,8 miljoen
4%
Wonen en milieu18,9 miljoen
3%
Wonen en milieu21,9 miljoen
4%
Wonen en milieu18,9 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit7,7 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,3 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit7,6 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,3 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit7,6 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,3 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit7,5 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,3 miljoen
1%
Ruimtelijke ordening1,4 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
14%
Ruimtelijke ordening1,3 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
15%
Ruimtelijke ordening1,3 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
15%
Ruimtelijke ordening1,3 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
15%
Beheer leefomgeving38,10 miljoen
7%
Beheer leefomgeving16,2 miljoen
3%
Beheer leefomgeving39,3 miljoen
8%
Beheer leefomgeving16,2 miljoen
3%
Beheer leefomgeving39,3 miljoen
8%
Beheer leefomgeving16,2 miljoen
3%
Beheer leefomgeving39,9 miljoen
8%
Beheer leefomgeving16,2 miljoen
3%
Veiligheid9,10 miljoen
1%
Veiligheid83,2 duizend
16%
Veiligheid9,4 miljoen
1%
Veiligheid83,2 duizend
17%
Veiligheid8,10 miljoen
1%
Veiligheid83,2 duizend
17%
Veiligheid9,0 miljoen
1%
Veiligheid83,2 duizend
17%
Bestuur3,6 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur3,3 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur3,3 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur3,3 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Onvoorziene uitgaven120,4 duizend
23%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven120,4 duizend
24%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven120,4 duizend
24%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven120,4 duizend
25%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Algemene baten en lasten31,5 miljoen
6%
Algemene baten en lasten27,5 miljoen
5%
Algemene baten en lasten13,3 miljoen
2%
Algemene baten en lasten12,4 miljoen
2%
Algemene baten en lasten10,2 miljoen
2%
Algemene baten en lasten10,7 miljoen
2%
Algemene baten en lasten9,10 miljoen
2%
Algemene baten en lasten10,4 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelen15,3 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelen308,9 miljoen
60%
Algemene dekkingsmiddelen15,2 miljoen
3%
Algemene dekkingsmiddelen302,7 miljoen
62%
Algemene dekkingsmiddelen14,9 miljoen
3%
Algemene dekkingsmiddelen301,0 miljoen
62%
Algemene dekkingsmiddelen14,3 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelen299,4 miljoen
62%
Overhead36,2 miljoen
7%
Overhead644,7 duizend
125%
Overhead36,2 miljoen
7%
Overhead644,7 duizend
132%
Overhead35,8 miljoen
7%
Overhead644,7 duizend
133%
Overhead34,9 miljoen
7%
Overhead644,7 duizend
133%

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Leeuwarden heeft in 2017 voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen…

Verbonden partijen

In het algemeen belang neemt de gemeente zowel bestuurlijk als financieel deel in een aantal…

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in onze gemeente is in…

Meerjaren investeringen

In 2017 wordt voor € 36,1 miljoen geïnvesteerd in Leeuwarden. Het betreft veelal grote infrastructurele…

Lokale heffingen

De totale opbrengst aan geïnde gemeentelijke belastingen is geraamd op ruim € 59 miljoen in…

Grondbeleid

Continuering groei koopwoningmarkt verwacht Voor 2017 wordt een continuering van groei op de koopwoningmarkt verwacht….

Financiering

Uitgangspunt begroting 2017: zeer laag renteniveau Door de aanhoudend lage rentestand kon in 2016 opnieuw…

Bedrijfsvoering en dienstverlening

Samen met management en medewerkers wordt aan een compacte en lenige gemeentelijke organisatie gewerkt. Een…