Begroting 2018-2021

De inkomsten en uitgaven voor 2018 bedragen €544,7 miljoen.

Cultuur10,6 miljoen
1%
Cultuur112,4 duizend
20%
Cultuur10,1 miljoen
1%
Cultuur112,4 duizend
21%
Cultuur10,1 miljoen
1%
Cultuur112,4 duizend
21%
Cultuur10,1 miljoen
1%
Cultuur112,4 duizend
21%
Jeugd en onderwijs58,3 miljoen
10%
Jeugd en onderwijs5,6 miljoen
1%
Jeugd en onderwijs53,1 miljoen
10%
Jeugd en onderwijs4,5 miljoen
0%
Jeugd en onderwijs53,3 miljoen
10%
Jeugd en onderwijs4,5 miljoen
0%
Jeugd en onderwijs53,0 miljoen
10%
Jeugd en onderwijs4,5 miljoen
0%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling123,3 miljoen
22%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling120,2 miljoen
23%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling120,3 miljoen
23%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling120,6 miljoen
23%
Sociaal maatschapp. ontwikkeling6,1 miljoen
1%
Werk en inkomen133,2 miljoen
24%
Werk en inkomen83,3 miljoen
15%
Werk en inkomen125,7 miljoen
24%
Werk en inkomen80,1 miljoen
15%
Werk en inkomen125,0 miljoen
24%
Werk en inkomen80,1 miljoen
15%
Werk en inkomen125,0 miljoen
24%
Werk en inkomen80,1 miljoen
15%
Sport6,6 miljoen
1%
Sport15,7 duizend
2%
Sport6,5 miljoen
1%
Sport5,8 duizend
1%
Sport6,5 miljoen
1%
Sport0
0%
Sport6,5 miljoen
1%
Sport0
0%
Economie en toerisme50,7 miljoen
9%
Economie en toerisme44,3 miljoen
8%
Economie en toerisme48,6 miljoen
9%
Economie en toerisme44,3 miljoen
8%
Economie en toerisme48,6 miljoen
9%
Economie en toerisme44,3 miljoen
8%
Economie en toerisme48,9 miljoen
9%
Economie en toerisme44,1 miljoen
8%
Wonen en milieu23,0 miljoen
4%
Wonen en milieu19,4 miljoen
3%
Wonen en milieu22,9 miljoen
4%
Wonen en milieu19,4 miljoen
3%
Wonen en milieu22,9 miljoen
4%
Wonen en milieu19,4 miljoen
3%
Wonen en milieu22,0 miljoen
4%
Wonen en milieu19,4 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit8,9 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit9,0 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit8,9 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit9,5 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
1%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening65,9 duizend
12%
Ruimtelijke ordening1,8 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening65,9 duizend
12%
Ruimtelijke ordening1,8 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening65,9 duizend
12%
Ruimtelijke ordening1,8 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening65,9 duizend
12%
Beheer leefomgeving42,7 miljoen
7%
Beheer leefomgeving16,5 miljoen
3%
Beheer leefomgeving42,8 miljoen
8%
Beheer leefomgeving16,5 miljoen
3%
Beheer leefomgeving43,0 miljoen
8%
Beheer leefomgeving16,5 miljoen
3%
Beheer leefomgeving43,3 miljoen
8%
Beheer leefomgeving17,4 miljoen
3%
Veiligheid10,7 miljoen
1%
Veiligheid90,5 duizend
16%
Veiligheid10,3 miljoen
1%
Veiligheid90,5 duizend
17%
Veiligheid10,4 miljoen
2%
Veiligheid90,5 duizend
17%
Veiligheid10,5 miljoen
2%
Veiligheid90,5 duizend
17%
Bestuur4,1 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur4,2 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur4,0 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur4,0 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Algemene baten en lasten27,5 miljoen
5%
Algemene baten en lasten30,2 miljoen
5%
Algemene baten en lasten21,6 miljoen
4%
Algemene baten en lasten13,4 miljoen
2%
Algemene baten en lasten19,6 miljoen
3%
Algemene baten en lasten12,4 miljoen
2%
Algemene baten en lasten15,4 miljoen
2%
Algemene baten en lasten12,2 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelen2,4 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen331,5 miljoen
60%
Algemene dekkingsmiddelen2,4 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen327,5 miljoen
63%
Algemene dekkingsmiddelen2,2 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen325,5 miljoen
63%
Algemene dekkingsmiddelen4,5 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen322,5 miljoen
62%
Overhead40,7 miljoen
7%
Overhead2,0 miljoen
0%
Overhead40,3 miljoen
7%
Overhead1,9 miljoen
0%
Overhead39,8 miljoen
7%
Overhead1,9 miljoen
0%
Overhead38,8 miljoen
7%
Overhead1,9 miljoen
0%
Onvoorziene uitgaven133,1 duizend
24%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven133,1 duizend
25%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven133,1 duizend
25%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven133,1 duizend
25%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Leeuwarden heeft voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen (risico’s) in…

Verbonden partijen

In het algemeen belang neemt de gemeente zowel bestuurlijk als financieel deel in een aantal…

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in onze gemeente is in…

Lokale heffingen

De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraagt in 2018 ruim € 65 mln….

Investerings­programma 2018

In 2018 wordt voor € 39,5 miljoen geïnvesteerd in Leeuwarden. Het betreft veelal grote infrastructurele…

Grondbeleid

Voor 2018 wordt een continuering van vraag naar koopwoningen verwacht. De kantorenmarkt is aan verandering…

Financiering

Uitgangspunt begroting 2018: stabiel renteniveau Voor het begrotingsjaar 2018 is de verwachting dat de rente…

Bedrijfsvoering en dienstverlening

Samen met management en medewerkers wordt aan een compacte en lenige gemeentelijke organisatie gewerkt. Een…