Begroting 2019-2022

De inkomsten en uitgaven voor 2019 bedragen €590,2 miljoen.

Sociale basis53,4 miljoen
9%
Sociale basis6,1 miljoen
1%
Sociale basis52,8 miljoen
9%
Sociale basis5,7 miljoen
0%
Sociale basis52,4 miljoen
9%
Sociale basis5,3 miljoen
0%
Sociale basis51,3 miljoen
9%
Sociale basis5,3 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning153,1 miljoen
25%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning147,4 miljoen
25%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning146,4 miljoen
25%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning146,4 miljoen
25%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Werk en inkomen130,0 miljoen
22%
Werk en inkomen80,2 miljoen
13%
Werk en inkomen128,4 miljoen
22%
Werk en inkomen80,0 miljoen
13%
Werk en inkomen126,1 miljoen
21%
Werk en inkomen80,0 miljoen
13%
Werk en inkomen124,1 miljoen
21%
Werk en inkomen80,0 miljoen
14%
Economie en toerisme47,7 miljoen
8%
Economie en toerisme34,0 miljoen
5%
Economie en toerisme45,6 miljoen
7%
Economie en toerisme34,3 miljoen
5%
Economie en toerisme47,6 miljoen
8%
Economie en toerisme34,3 miljoen
5%
Economie en toerisme45,4 miljoen
8%
Economie en toerisme33,8 miljoen
5%
Wonen en milieu23,3 miljoen
3%
Wonen en milieu21,5 miljoen
3%
Wonen en milieu22,9 miljoen
3%
Wonen en milieu21,2 miljoen
3%
Wonen en milieu22,9 miljoen
3%
Wonen en milieu21,9 miljoen
3%
Wonen en milieu22,9 miljoen
4%
Wonen en milieu21,9 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit8,1 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit8,6 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit9,1 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit9,3 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening87,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening87,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening87,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening87,5 duizend
0%
Beheer leefomgeving42,8 miljoen
7%
Beheer leefomgeving17,9 miljoen
3%
Beheer leefomgeving43,1 miljoen
7%
Beheer leefomgeving17,9 miljoen
3%
Beheer leefomgeving43,7 miljoen
7%
Beheer leefomgeving17,9 miljoen
3%
Beheer leefomgeving43,7 miljoen
7%
Beheer leefomgeving17,9 miljoen
3%
Veiligheid12,6 miljoen
2%
Veiligheid1,1 miljoen
0%
Veiligheid12,7 miljoen
2%
Veiligheid1,1 miljoen
0%
Veiligheid12,8 miljoen
2%
Veiligheid1,1 miljoen
0%
Veiligheid11,8 miljoen
2%
Veiligheid1,1 miljoen
0%
Bestuur4,3 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur4,2 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur4,2 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur4,2 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Algemene baten en lasten35,8 miljoen
6%
Algemene baten en lasten33,6 miljoen
5%
Algemene baten en lasten34,3 miljoen
5%
Algemene baten en lasten22,4 miljoen
3%
Algemene baten en lasten30,5 miljoen
5%
Algemene baten en lasten20,3 miljoen
3%
Algemene baten en lasten27,5 miljoen
4%
Algemene baten en lasten14,9 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelen35,5 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen385,4 miljoen
65%
Algemene dekkingsmiddelen36,3 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen386,2 miljoen
66%
Algemene dekkingsmiddelen36,8 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen383,7 miljoen
66%
Algemene dekkingsmiddelen36,6 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen380,2 miljoen
67%
Overhead41,8 miljoen
7%
Overhead555,6 duizend
0%
Overhead41,0 miljoen
7%
Overhead567,7 duizend
0%
Overhead40,7 miljoen
7%
Overhead789,9 duizend
0%
Overhead40,7 miljoen
7%
Overhead789,9 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven135 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven135 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven135 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven135 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Leeuwarden heeft voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen (risico’s) in…

Verbonden partijen

In het algemeen belang neemt de gemeente zowel bestuurlijk als financieel deel in een aantal…

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen is in 2019 € 37…

Lokale heffingen

De woonlasten zijn in Leeuwarden lager dan het landelijk gemiddelde. De totale opbrengst aan belastingen…

Leeuwarden duurzaam

Bij het werken aan een duurzaam Leeuwarden staan twee ambities centraal: een klimaatbestendige stad en…

Investeringsprogramma 2019

In 2019 wordt voor € 32,6 miljoen geïnvesteerd in Leeuwarden. Het betreft veelal grote infrastructurele…

Grondbeleid

Er is nog genoeg ruimte voor groei op de woningmarkt en kantorenmarkt in Leeuwarden. Voortzetting…

Financiering

Renterisico’s worden beheerst met een kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Leningen en garanties mogen in principe…

Bedrijfsvoering

Medewerkers en management werken samen aan een compacte en wendbare gemeentelijke organisatie. Een organisatie die…