Begroting 2020-2023

De inkomsten en uitgaven voor 2020 bedragen €597,8 miljoen.

Werk en inkomen131,5 miljoen
21%
Werk en inkomen80,2 miljoen
13%
Werk en inkomen128,4 miljoen
21%
Werk en inkomen79,9 miljoen
13%
Werk en inkomen124,8 miljoen
21%
Werk en inkomen79,9 miljoen
13%
Werk en inkomen124,6 miljoen
21%
Werk en inkomen79,9 miljoen
13%
Sociale basis62,0 miljoen
10%
Sociale basis8,3 miljoen
1%
Sociale basis60,5 miljoen
10%
Sociale basis8,1 miljoen
1%
Sociale basis59,3 miljoen
10%
Sociale basis7,7 miljoen
1%
Sociale basis59,4 miljoen
10%
Sociale basis7,7 miljoen
1%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning158,5 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning155,5 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning153,6 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning153,6 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning4,2 miljoen
0%
Economie en toerisme46,0 miljoen
7%
Economie en toerisme32,0 miljoen
5%
Economie en toerisme46,1 miljoen
7%
Economie en toerisme32,0 miljoen
5%
Economie en toerisme43,6 miljoen
7%
Economie en toerisme31,5 miljoen
5%
Economie en toerisme43,6 miljoen
7%
Economie en toerisme31,5 miljoen
5%
Wonen en milieu24,6 miljoen
4%
Wonen en milieu22,4 miljoen
3%
Wonen en milieu23,9 miljoen
4%
Wonen en milieu22,4 miljoen
3%
Wonen en milieu23,9 miljoen
4%
Wonen en milieu22,4 miljoen
3%
Wonen en milieu23,9 miljoen
4%
Wonen en milieu22,4 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit8,4 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,4 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit9,0 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,4 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit9,2 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,4 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit9,3 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,4 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening2,5 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening37,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening1,6 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening37,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening1,6 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening37,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening1,6 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening37,5 duizend
0%
Beheer leefomgeving42,1 miljoen
7%
Beheer leefomgeving16,8 miljoen
2%
Beheer leefomgeving42,8 miljoen
7%
Beheer leefomgeving16,8 miljoen
2%
Beheer leefomgeving45,5 miljoen
7%
Beheer leefomgeving16,8 miljoen
2%
Beheer leefomgeving46,2 miljoen
8%
Beheer leefomgeving16,8 miljoen
2%
Veiligheid12,6 miljoen
2%
Veiligheid192,9 duizend
0%
Veiligheid12,9 miljoen
2%
Veiligheid192,9 duizend
0%
Veiligheid13,1 miljoen
2%
Veiligheid192,9 duizend
0%
Veiligheid13,5 miljoen
2%
Veiligheid192,9 duizend
0%
Bestuur4,5 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur4,5 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur4,5 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur4,5 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Algemene baten en lasten23,9 miljoen
3%
Algemene baten en lasten27,8 miljoen
4%
Algemene baten en lasten22,1 miljoen
3%
Algemene baten en lasten19,7 miljoen
3%
Algemene baten en lasten15,6 miljoen
2%
Algemene baten en lasten14,4 miljoen
2%
Algemene baten en lasten15,6 miljoen
2%
Algemene baten en lasten15,2 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelen37,8 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen399,8 miljoen
66%
Algemene dekkingsmiddelen38,6 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen397,8 miljoen
67%
Algemene dekkingsmiddelen38,4 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen391,0 miljoen
68%
Algemene dekkingsmiddelen38,3 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen390,9 miljoen
67%
Overhead43,3 miljoen
7%
Overhead585,8 duizend
0%
Overhead41,2 miljoen
7%
Overhead666,3 duizend
0%
Overhead41,0 miljoen
7%
Overhead666,3 duizend
0%
Overhead40,8 miljoen
7%
Overhead666,3 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven136 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven136 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven136 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven136 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Leeuwarden heeft voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen (risico’s) in…

Verbonden partijen

In het algemeen belang neemt de gemeente zowel bestuurlijk als financieel deel in een aantal…

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen is in 2020 € 37…

Lokale heffingen

De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen is in 2020 bijna € 73 miljoen….

Leeuwarden duurzaam

Er wordt aan een duurzaam Leeuwarden gewerkt in het programma Volhoudbaar. Drie ambities staan centraal:…

Investeringsprogramma 2020

In 2020 wordt voor € 43,5 miljoen geïnvesteerd in Leeuwarden. Het betreft veelal grote infrastructurele…

Grondbeleid

Er is nog genoeg ruimte voor groei op de woningmarkt en kantorenmarkt in Leeuwarden. Voortzetting…

Financiering

Renterisico’s worden beheerst met een kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Leningen en garanties mogen in principe…

Bedrijfsvoering

Medewerkers en management werken samen aan een compacte en wendbare gemeentelijke organisatie. Een organisatie die…