Bedrijfsvoering

Medewerkers en management werken samen aan een compacte en wendbare gemeentelijke organisatie. Een organisatie die in staat is om de ambities van het collegeprogramma te helpen realiseren en die adequaat kan inspelen op Rijksbeleid en maatschappelijke vraagstukken.

Speerpunten in 2020 zijn:

  • Nieuwe organisatiewaarden (robuust, lenig en in verbinding) de komende jaren verder inhoud en vorm geven in verschillende inhoudelijke opgaven.
  • Opgavegericht samenwerken aan strategische en complexe opgaven.
  • Nog meer denken en werken vanuit de behoefte en vraag van inwoners.
  • Het personeelsbeleid (HR op Koers) verder uitwerken.
  • Bezuinigen op de bedrijfsvoering door invoering van een selectieve vacaturestop. Dit leidt deze bestuursperiode (2018-2022) tot een reductie van circa 30 formatieplaatsen. Dit wordt zoveel mogelijk opvangen door bestaande taken anders te organiseren of te versoberen.

Meer weten? Lees de toelichting op Bedrijfsvoering.