Onvoorziene uitgaven

x 1.000
2020 2021 2022 2023

De Financiële verordening van de gemeente Leeuwarden schrijft voor dat in de begroting een bedrag van minimaal € 1,10 per inwoner moet worden opgenomen voor incidentele onvoorziene uitgaven.

Beschikbare budgetten

jaren vergelijken: