Vennootschapsbelasting

x 1.000
2020 2021 2022 2023

De gemeente is vennootschapsbelastingplichtig over winstgevende ondernemingsactiviteiten en hierover in overleg met de belastingdienst. In afwachting van de uitkomsten van dit overleg, is een inschatting gemaakt van de verschuldigde vennootschapsbelasting over 2020.

Beschikbare budgetten

jaren vergelijken:
Vennootschapsbelasting (Vpb)202050 duizend
100%
Vennootschapsbelasting (Vpb)20200
0%
202150 duizend
100%
Vennootschapsbelasting (Vpb)20210
0%
202250 duizend