Sociaal

x 1.000
2020 2021 2022 2023

Portefeuillehouders: Friso Douwstra, Sjoerd Feitsma, Herwil van Gelder en Hilde Tjeerdema.

Wat willen we bereiken?

Strategisch algemeen doel: Iedereen doet mee in Leeuwarden.

Lange termijn global goals:

  • Uitbannen van armoede
  • Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
  • Minder ongelijkheid
  • Inclusieve, economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen

Ambities:
We bouwen aan een ‘inclusief’ Leeuwarden: een gemeente waarin iedereen kan meedoen én meekomen. Daarom willen we iedereen actief bij de samenleving betrekken. Ook doen we er alles aan om inwoners bestaanszekerheid te bieden en we helpen voorkomen dat mensen vastlopen in armoede en schulden. We richten ons daarbij steeds vaker op het versterken van de sociale netwerken van mensen die tijdelijke of permanente ondersteuning nodig hebben.

We kiezen voor vernieuwing van het Sociaal Domein. We gaan de ondersteuning anders organiseren. Zo kunnen we de juiste hulp dichtbij mensen bieden, tegen lagere kosten. Daarbij kijken we nog beter wat inwoners zelf in hun eigen leefomgeving kunnen organiseren. Zo kunnen we hulp en zorg waarborgen voor wie dat echt nodig heeft.

We helpen zoveel mogelijk mensen aan het werk. Ook mensen die kwetsbaar zijn en op grotere afstand van werk staan. Dat doen we samen met bijvoorbeeld ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties. Met betrokken partijen willen we het academisch klimaat van de stad verder versterken. Het succes van LF2018 benutten we om de dynamiek van Leeuwarden blijvend te versterken.

Speerpunten/beschikbare budgetten

jaren vergelijken:
Werk en inkomen2020131,5 miljoen
37%
Werk en inkomen202080,2 miljoen
86%
2021128,4 miljoen
37%
Werk en inkomen202179,9 miljoen
86%
2022124,8 miljoen
36%
Werk en inkomen202279,9 miljoen
86%
2023124,6 miljoen
36%
Werk en inkomen202379,9 miljoen
86%
Sociale basis202062,0 miljoen
17%
Sociale basis20208,3 miljoen
8%
202160,5 miljoen
17%
Sociale basis20218,1 miljoen
8%
202259,3 miljoen
17%
Sociale basis20227,7 miljoen
8%
202359,4 miljoen
17%
Sociale basis20237,7 miljoen
8%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning2020158,5 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning20204,2 miljoen
4%
2021155,5 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning20214,2 miljoen
4%
2022153,6 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning20224,2 miljoen
4%
2023153,6 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning20234,2 miljoen
4%
Sociaal2020352,0 miljoen
Sociaal202092,6 miljoen
Sociaal2021344,4 miljoen
Sociaal202192,2 miljoen
Sociaal2022337,6 miljoen
Sociaal202291,8 miljoen
Sociaal2023337,6 miljoen
Sociaal202391,8 miljoen
 2020202120222023
 lastenBatenlastenBatenlastenBatenlastenBaten
Werk en inkomen131.463.91480.168.478128.374.94579.904.130124.789.75079.904.130124.635.75079.904.130
Sociale basis61.965.6808.252.04160.524.8368.097.90259.266.0407.745.75259.424.6207.745.752
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning158.544.3674.207.391155.459.1554.194.141153.583.6724.194.141153.583.6724.194.141
Sociaal351.973.96192.627.910344.358.93692.196.173337.639.46291.844.023337.644.04291.844.023

Vergelijk met andere gemeenten

Indicator eenheidbronjaarLeeuwarden100.000- 300.000 inwoners
1. Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/ Ingrado20182,72,4
2. Relatief verzuimAantal per 1.000DUO/Ingrado201819.722,7
3. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijsDUO/Ingrado20182,62,3
4. Niet-sporters % Gezondheids-enquête CBS, RIVM    2016 49 46,6
5. Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 75 jaarLISA2018 899,5853,5
6. Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel201510,17,8
7. Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking CBS2018 65,5 67,8
8. Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel2015 2,9 1,7
9. Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS2e half jaar 2018 71,5 46,2
10. Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 74 jaar CBS 2e half jaar 201820,525,2
11. Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 2e half jaar 2018 13,3 10,8
12. Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 2e half jaar 20181,9 1,2
13. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners CMSD 2e half jaar 201892 60

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl