Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

x 1.000
2020 2021 2022 2023

Speerpunten in 2020

 1. Vernieuwing Jeugdhulp
  • Toegang aanscherpen
   • Uitvoering nieuwe systematiek voor specialistische jeugdhulp in Friesland
   • Inzet Jeugd Expert Team (JET)
   • Realisatie van de convenantafspraken voor hoog specialistische jeugdhulp
 2. Vernieuwing maatschappelijke ondersteuning
  • Wijziging eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Voorbereiden Nieuwe Werkwijze Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Nieuwe normering huishoudelijke hulp
  • Aanpak personen met verward gedrag (€ 160.000 in 2020)
 3. Verbetering samenwerking partners maatschappelijke ondersteuning
  • Deelname aan landelijke programma Weer Thuis
  • Regie over toegang tot Beschermd Wonen bij expertiseteam
  • Deelname aan netwerk kwetsbare ouderen (Juiste Zorg op de Juiste Plek)
  • Ontschotting van zorgaanbod en –aanbieders (Inclusieve stad)
  • Uitbreiding van bestaande voorzieningen
  • Samenwerking De Friesland Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor
  • Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ) per 2020
  • Vertaling landelijke preventieakkoorden naar lokale aanpak gezonde levensstijl

Meer weten? Lees de toelichting op Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Relevante (beleids)nota’s

Beschikbare budgetten

jaren vergelijken:
 2020202120222023
 lastenBatenlastenBatenlastenBatenlastenBaten
Zorg voor de Jeugd46.823.345043.702.245042.502.254042.502.2540
Maatschappelijke ondersteuning111.721.0224.207.391111.756.9104.194.141111.081.4184.194.141111.081.4184.194.141
Jeugdzorg en maatschappelikke ondersteuning158.544.3674.207.391155.459.1554.194.141153.583.6724.194.141153.583.6724.194.141