Werk en inkomen

x 1.000
2020 2021 2022 2023

Speerpunten in 2020

 1. Bevorderen economische kansen en werk voor iedereen
  • Vermindering gebruik bijstand
   • Begeleiding naar werk, school en ondernemerschap
   • Starten met werkwijze ‘Direct werk’
   • Samen met Caparis werken aan re-integratie
   • Samenwerken aan ‘Vizier op werk’
   • Investeren in social return met regionaal coördinatiepunt
 2. Armoedebestrijding zodat iedereen mee kan doen
  • Preventie en vroegsignalering van schulden
  • Passende en effectieve schuldhulpverlening
  • Bevorderen gebruik inkomensondersteuning
  • Doorbreken regeneratie armoede: kindpakket
  • Samen met elkaar tegen armoede: het Participatiepact
  • Verlagen woonlasten
  • Grip krijgen op kosten beschermingsbewind

Meer weten? Lees de toelichting op Werk en inkomen.

Relevante (beleids)nota’s

Beschikbare budgetten

jaren vergelijken:
Arbeidsmarkt en sociale integratie202022,8 miljoen
17%
Arbeidsmarkt en sociale integratie2020100 duizend
0%
202122,2 miljoen
17%
Arbeidsmarkt en sociale integratie20210
0%
202222,2 miljoen
17%
Arbeidsmarkt en sociale integratie20220
0%
202322,1 miljoen
17%
Arbeidsmarkt en sociale integratie20230
0%
Inkomensvoorziening202096,9 miljoen
73%
Inkomensvoorziening202079,9 miljoen
99%
202194,7 miljoen
73%
Inkomensvoorziening202179,9 miljoen
99%
202292,5 miljoen
74%
Inkomensvoorziening202279,9 miljoen
99%
202392,5 miljoen
74%
Inkomensvoorziening202379,9 miljoen
99%
Armoedebestrijding202011,8 miljoen
8%
Armoedebestrijding2020170,5 duizend
0%
202111,4 miljoen
8%
Armoedebestrijding20216,2 duizend
0%
202210,0 miljoen
7%
Armoedebestrijding20226,2 duizend
0%
202310,0 miljoen
8%
Armoedebestrijding20236,2 duizend
0%
Lijkbezorging202026,7 duizend
0%
Lijkbezorging20200
0%
202126,7 duizend
0%
Lijkbezorging20210
0%
202226,7 duizend
0%
Lijkbezorging20220
0%
202326,7 duizend
0%
Lijkbezorging20230
0%
Werk en inkomen2020131,5 miljoen
Werk en inkomen202080,2 miljoen
Werk en inkomen2021128,4 miljoen
Werk en inkomen202179,9 miljoen
Werk en inkomen2022124,8 miljoen
Werk en inkomen202279,9 miljoen
Werk en inkomen2023124,6 miljoen
Werk en inkomen202379,9 miljoen
 2020202120222023
 lastenBatenlastenBatenlastenBatenlastenBaten
Arbeidsmarkt en sociale integratie22.759.256100.00022.201.184022.235.106022.081.1060
Inkomensvoorziening96.870.03479.897.93094.713.73279.897.93092.547.61579.897.93092.547.61579.897.930
Armoedebestrijding11.807.924170.54811.433.3296.2009.980.3296.2009.980.3296.200
Lijkbezorging26.700026.700026.700026.7000
Werk en inkomen131.463.91480.168.478128.374.94579.904.130124.789.75079.904.130124.635.75079.904.130