Veiligheid

x 1.000
2020 2021 2022 2023

Speerpunten in 2020

 1. Waarborgen algemene veiligheid binnenstad
  • Verblijfsverbod voor overlastgevers en preventief fouilleren
  • Aanpak jeugdoverlast binnenstad
  • (Camera)toezicht en handhaving
 2. Waarborgen algemene veiligheid wijken en dorpen
  • Ondersteuning buurtpreventieteams
  • Aanpak inbraken, drugs-, jeugd- en burenoverlast:
   • Inzet buurtpreventieteam en gebruik Toezichtsmodel in de wijk Oud Oost
   • Integrale handhaving de wijk Valeriuskwartier
  • Aanpak overlast door personen met verward gedrag
 3. Bestrijden ondermijnende criminaliteit en cybercrime
  • Volharden in aanpak ondermijning
  • Evaluatie app ‘Meld een vermoeden’
  • Procesregie op onderzoek naar ondermijnende criminaliteit
  • Toevoeging cybercomponent aan crisisorganisatie
  • Continuering preventie cybercrime
 4. Bestrijden criminaliteit en misdaad
  • Continuering aanpak illegale hennepteelt
  • Continuering gezamenlijke aanpak onvrijwillige prostitutie en mensenhandel
  • Doorontwikkeling aanpak drugsgerelateerde overlast en geweld
  • Continuering aanpak woninginbraken in hotspotwijken
  • Continuering samenwerking in aanpak winkeldiefstallen
  • Beperken risico op criminaliteit kwetsbare groepen
 5. Toezicht en handhaving
  • Uitvoering handhavingsuitvoeringsprogramma
  • Voorkomen geweld tegen buitengewoon opsporingsambtenaren
 6. Veilig verloop evenementen
  • Continuering centrale coördinatie
  • Voorbereiding eventuele Elfstedentocht
  • Uitvoering veiligheidsaspecten visienota Evenementen
  • Intensivering samenwerking jongerenwerk en SC Cambuur:
 7. Realisatie fysieke veiligheid (o.a. rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid)
  • Opleidingen en oefeningen ter bevordering van de samenwerking tussen Leeuwarden en de bijstandsgemeenten tijdens calamiteiten en crisissituaties
  • Vertegenwoordiging in de verschillende poules van regionale experts crisisbeheersing

Meer weten? Lees de toelichting op Veiligheid.

Relevante (beleids)nota’s

 • Kadernota Handhaving fysieke leefomgeving en veiligheid, nog vast te stellen
 • Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP), nog vast te stellen

Beschikbare budgetten

jaren vergelijken:
Integraal veiligheidsbeleid20202,9 miljoen
23%
Integraal veiligheidsbeleid202056,3 duizend
29%
20212,9 miljoen
22%
Integraal veiligheidsbeleid202156,3 duizend
29%
20222,8 miljoen
21%
Integraal veiligheidsbeleid202256,3 duizend
29%
20232,8 miljoen
21%
Integraal veiligheidsbeleid202356,3 duizend
29%
Rampenbestrijding20207,7 miljoen
61%
Rampenbestrijding20200
0%
20218,0 miljoen
62%
Rampenbestrijding20210
0%
20228,4 miljoen
63%
Rampenbestrijding20220
0%
20238,7 miljoen
64%
Rampenbestrijding20230
0%
Evenementen2020302,1 duizend
2%
Evenementen2020136,6 duizend
70%
2021302,1 duizend
2%
Evenementen2021136,6 duizend
70%
2022302,1 duizend
2%
Evenementen2022136,6 duizend
70%
2023302,1 duizend
2%
Evenementen2023136,6 duizend
70%
Stadstoezicht20201,6 miljoen
12%
Stadstoezicht20200
0%
20211,6 miljoen
12%
Stadstoezicht20210
0%
20221,6 miljoen
12%
Stadstoezicht20220
0%
20231,6 miljoen
12%
Stadstoezicht20230
0%
Veiligheid202012,6 miljoen
Veiligheid2020192,9 duizend
Veiligheid202112,9 miljoen
Veiligheid2021192,9 duizend
Veiligheid202213,1 miljoen
Veiligheid2022192,9 duizend
Veiligheid202313,5 miljoen
Veiligheid2023192,9 duizend
 2020202120222023
 lastenBatenlastenBatenlastenBatenlastenBaten
Integraal veiligheidsbeleid2.938.37956.3172.911.64156.3172.835.64156.3172.835.64156.317
Rampenbestrijding7.716.60208.028.99808.367.65408.707.0240
Evenementen302.053136.600302.053136.600302.053136.600302.053136.600
Stadstoezicht1.634.03701.634.03701.634.03701.634.0370
Veiligheid12.591.071192.91712.876.729192.91713.139.385192.91713.478.755192.917