Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder deze verplichtingen moet worden verstaan de aanspraken van het huidige of het voormalige personeel van de gemeente Leeuwarden op (toekomstige) uitkeringen.

Per 1 januari 2020 zijn voor het opvangen van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen de volgende financiële middelen beschikbaar:

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (x € 1.000)

Soort verplichtingOmvang voorziening per 1-1-20Storting in voorziening 2020
Pensioenen voormalige bestuurders 7.496 154
Uitkeringen voormalig personeel 1.637 0
Wachtgeld voormalige bestuurders 133 0
Totaal 9.266 154