Vergelijken

waarstaatjegemeente.nl: laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s (energie en klimaat, werk en inkomen, jeugd en jeugdhulpverlening, etcetera) zien waar ze staan. De data van Leeuwarden kunnen met andere gemeenten worden vergeleken.

financiengemeenten.nl (pilotversie): geeft informatie over de (ontwikkeling van de) financiële positie en de hoogte, samenstelling en ontwikkeling van de Rijksuitkeringen voor gemeenten. De inkomsten en uitgaven van Leeuwarden kunnen met andere gemeenten worden vergeleken.