Investeringen 2018

Er zijn diverse grote investeringen gedaan in Leeuwarden. Het betrof veelal infrastructurele projecten die meerjarig in uitvoering zijn.

In het oog springende investeringen in 2018

  • € 5,2 miljoen is geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Ondermeer aan nieuwbouw en uitbreiding van Integraal Kindcentrum Oud-Oost (Aventurijn), Mauritsschool en Gomarus.
  • Voor de herontwikkeling van de Blokhuispoort is een begrote investeringsbijdrage aan stichting BOEi verstrekt van € 1,5 miljoen.
  • Er is een rotonde aangelegd op het kruispunt met de Saturnusweg en het programma Leeuwarden Vrij-Baan is afgerond.
  • De fietsvoorzieningen in ondermeer Cammingaburen zijn verbeterd.
  • De bouw van de parkeergarage Revius aan de Tesselschadestraat is gestart.
  • In 2018 is voor € 4,4 miljoen aan rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.
  • Er is voor € 3,2 miljoen aan vervangingsinvesteringen in de gemeentelijke ICT gepleegd, vooral in netwerkbekabeling, een nieuw zaaksysteem en de waarborging van de continuïteit van de technische infrastructuur.

Meer weten? Lees de toelichting op het Investeringsprogramma 2018.

Mutaties in Strategisch investeringsfonds (x € 1.000)

Beginstand 1-1-20188.529
Onttrekkingen in 2017 (door de raad vastgesteld)
Compensatiepakket begroting 2018-4.500
Stadionbouw en gebiedsontwikkeling WTC-86
Dairy Campus-360
Culturele Hoofdstad 2018-450
University campus Fryslân -350
Totaal onttrekkingen 2018-5.746
Tussenstand 31 december 20182.783
Totaal reserveringen 2019 (door de raad vastgesteld)
University campus Fryslân -2.775
Eindstand 31 december 20198