Algemene baten en lasten

x 1.000

Bereikt en gedaan

  1. Stand van zaken bezuinigingsprogramma’s vorige collegeprogramma’s:
    • De bezuinigingspakketten uit de Collegeprogramma’s “Doorpakken in nieuwe tijden” en “Iedereen is Leeuwarden” zijn op een drietal onderdelen na volledig afgerond
    • Over de periode 2011 t/m 2018 is in totaal een bezuiniging gerealiseerd van circa € 29 miljoen
  2. Stand van zaken bezuinigingsprogramma “De kracht van samen”:
    • De in het Collegeprogramma opgenomen ombuigingen voor de jaarschijf 2018 zijn conform plan gerealiseerd

Meer weten? Lees de toelichting op Algemene baten en lasten.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Dienstverlening voor derdenBegroting12,3 miljoen
28%
Dienstverlening voor derdenBegroting12,3 miljoen
27%
Dienstverlening voor derdenRekening10,2 miljoen
20%
Dienstverlening voor derdenRekening10,2 miljoen
20%
Stelposten c.a.Begroting2,6 miljoen
6%
Stelposten c.a.Begroting0
0%
Stelposten c.a.Rekening2,7 miljoen
5%
Stelposten c.a.Rekening0
0%
BurgerzakenBegroting3,3 miljoen
7%
BurgerzakenBegroting2,6 miljoen
5%
BurgerzakenRekening3,1 miljoen
6%
BurgerzakenRekening2,4 miljoen
4%
Algemene baten en lastenBegroting23,9 miljoen
54%
Algemene baten en lastenBegroting29,3 miljoen
66%
Algemene baten en lastenRekening32,9 miljoen
65%
Algemene baten en lastenRekening37,1 miljoen
74%
Vergunningen & leefomgevingBegroting1,7 miljoen
3%
Vergunningen & leefomgevingBegroting0
0%
Vergunningen & leefomgevingRekening1,7 miljoen
3%
Vergunningen & leefomgevingRekening0
0%
Begroting44,0 miljoen
Begroting44,2 miljoen
Rekening50,6 miljoen
Rekening49,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Dienstverlening voor derden12.323.29412.326.294-3.00010.215.04310.184.74330.3012.108.251-2.141.551-33.301
Stelposten c.a.2.641.48702.641.4872.688.80002.688.800-47.3130-47.313
Burgerzaken3.339.1782.582.474756.7043.055.2552.410.873644.382283.923-171.601112.322
Algemene baten en lasten23.938.85729.292.754-5.353.89732.948.99637.112.020-4.163.024-9.010.1397.819.266-1.190.873
Vergunningen & leefomgeving1.722.07201.722.0721.724.43101.724.431-2.3590-2.359
Algemene baten en lasten43.964.88844.201.522-236.63450.632.52549.707.635924.890-6.667.6375.506.113-1.161.524

Grote tegenvaller

Algemene baten en lasten (nadeel € 1.190.000)

Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een voordeel als gevolg van de afwikkeling van de herindeling van € 1.078.000 en een nadeel van € 2.367.000 als gevolg van het niet kunnen activeren van kosten in het kader van project Wijkaanpak.