Algemene dekkingsmiddelen

x 1.000

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Algemene belastingenBegroting2,4 miljoen
96%
Algemene belastingenBegroting32,3 miljoen
9%
Algemene belastingenRekening2,3 miljoen
45%
Algemene belastingenRekening32,4 miljoen
8%
GemeentefondsBegroting0
0%
GemeentefondsBegroting307,5 miljoen
89%
GemeentefondsRekening3,0 miljoen
60%
GemeentefondsRekening328,2 miljoen
90%
DividendBegroting63,3 duizend
2%
DividendBegroting266,4 duizend
0%
DividendRekening93,6 duizend
1%
DividendRekening304,8 duizend
0%
FinancieringBegroting20,2 duizend
0%
FinancieringBegroting2,5 miljoen
0%
FinancieringRekening-395 duizend
-7%
FinancieringRekening819,9 duizend
0%
Begroting2,5 miljoen
Begroting342,5 miljoen
Rekening5,0 miljoen
Rekening361,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Algemene belastingen2.366.67032.251.336-29.884.6662.300.65732.401.987-30.101.33066.013150.651216.664
Gemeentefonds0307.452.200-307.452.2003.018.896328.201.543-325.182.647-3.018.89620.749.34317.730.447
Dividend63.250266.353-203.10393.598304.848-211.250-30.34838.4958.147
Financiering20.2402.502.017-2.481.777-395.592819.939-1.215.531415.832-1.682.078-1.266.246
Algemene dekkingsmiddelen2.450.160342.471.906-340.021.7465.017.559361.728.318-356.710.759-2.567.39919.256.41216.689.013

Grote mee- en tegenvallers

Algemene belastingen (voordeel € 217.000)

Dit voordeel komt voornamelijk uit hogere OZB opbrengsten van € 100.000 en een voordeel op invordering van € 104.000.

Gemeentefonds (voordeel € 17.730.000)

Het voordeel is voornamelijk ontstaan door een bijdrage van € 20,9 miljoen uit het Fonds tekortgemeenten Sociaal Domein. Daarnaast zijn nog diverse andere decentralisatie-uitkeringen ontvangen. Het voordeel op de algemene uitkering bedraagt in totaal € 20, 7 miljoen, waarvan na storting in de reserves Budgetoverheveling en Voorwaardelijke budgetoverheveling een bedrag resteert van € 17,8 miljoen.

Resultaat op rente (nadeel € 1.266.000)

Het resultaat op de financiering is het gevolg van hogere rentelasten dan in de begroting is opgenomen en een lagere doorbelasting van rente aan de producten/grondexploitaties.