Bestuur

x 1.000

Bereikt en gedaan

 1. Coalitie- en collegevorming na gemeenteraadsverkiezing
  • Samenstelling raad en college gewijzigd
   • Per 1 januari 2018 maken Leeuwarderadeel en delen van Littenseradiel deel uit van het grondgebied van Leeuwarden
   • PvdA, PAL/GroenLinks, CDA en D66 vormden een coalitie
   • In korte tijd werd het collegeprogramma ‘De kracht van samen’ opgesteld
   • De nieuwe raadsleden werd op 2 januari geïnstalleerd
   • Het college wordt gevormd door 5 wethouders: 2 wethouders van de PvdA en van GroenLinks, CDA en D66 elk één wethouder.
 2. Andere invulling rol bestuur en politiek
  • Dialoog gevoerd en krachten gebundeld binnen samenleving
   • De dialoog werd gezocht in Places of Hope en University of Hope, onder andere over het thema Nieuwe Democratie. Maar ook in Iepen Up Live. En in het programma van Kening fan de Greide, Fossylfrij Fryslân en vele andere events
   • De bundeling van krachten binnen de samenleving was vast onderdeel in het hele LF2018-programma
  • Inwoners gingen in gesprek met nieuwe raadsleden in het ‘open podium’.
 3. Regionale bestuurlijke samenwerking
  • Start Economic Board Noord Nederland ter versterking van de Noordelijke economie
  • Bepalen prioriteiten in de samenwerking met de provincie
  • Voortzetting samenwerking met buurgemeenten na herindeling 2018
 4. Actief in landelijke bestuurlijke netwerken
  • Vertegenwoordiging in VNG-commissies en G40 geborgd
  • Mogelijke regiodeals in Friesland onderzocht
  • Deelname aan vier citydeals
 5. Samenwerking op Europees niveau
  • Europabeleid geanalyseerd
  • Sterker Europees netwerk en actievere inzet op het binnen halen van Europese fondsen

Meer weten? Lees de toelichting op Bestuur.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
GemeenteraadBegroting2,3 miljoen
55%
GemeenteraadBegroting0
0%
GemeenteraadRekening2,1 miljoen
46%
GemeenteraadRekening4,6 duizend
100%
College van B&WBegroting1,9 miljoen
44%
College van B&WBegroting9,5 duizend
100%
College van B&WRekening2,3 miljoen
53%
College van B&WRekening0
0%
Begroting4,2 miljoen
Begroting9,5 duizend
Rekening4,4 miljoen
Rekening4,6 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Gemeenteraad2.341.73102.341.7312.062.9394.6182.058.321278.7924.618283.410
College van B&W1.866.7039.5001.857.2032.326.78402.326.784-460.081-9.500-469.581
Bestuur4.208.4349.5004.198.9344.389.7234.6184.385.106-181.289-4.882-186.172

Grote mee- en tegenvallers

Gemeenteraad (voordeel € 283.000)

Het voordeel op de lasten wordt vooral veroorzaakt doordat er bij de griffie vacatures waren die niet zijn ingevuld (voordeel € 294.000).

College van B&W (nadeel € 470.000)

Het nadeel is het gevolg van een hogere storting in de voorziening arbeidsgerelateerde verplichting in verband met pensioen- en wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders van € 511.000.