Wonen en milieu

x 1.000

Bereikt en gedaan?

 1. Verbeteren en verduurzamen bestaande woningvoorraad
  • Uitvoering prestatieafspraken 2018
   • Werkgroep woonlasten van start
   • VoorzieningenWijzer ingezet
   • Lopende projecten uitgevoerd
   • Woningmarkt onderzocht
  • Uitvoering lokaal actieplan Wonen met zorg
  • Regionaal plan Wonen met Zorg ontwikkeld
  • Extra aandacht voor energiebesparing en lastenverlichting minima (armoedebestrijding)
   • Inzet energiecoaches waardevol
   • Gratis energiescan en ledlampen uitgedeeld
   • Werkzoekenden CV-dokter bij de Energiewacht
  • Verduurzamen 1.250-1.400 sociale en 920 particuliere woningen
   • Online energieloket gelanceerd: energieloket.leeuwarden.nl
   • Wijk- en dorpsinitiatieven Wielendwinger en Aldlân gestimuleerd
   • Woningeigenaren geïnformeerd over energiebesparingsmogelijkheden
  • Planning geluidsanering verkeerslawaai aan de gevels van 184 woningen aan de Julianalaan, Heliconweg en Valeriusstraat minimaal een jaar opgeschoven
 2. Passende nieuwbouw
  • Stimuleren van bouwers en ontwikkelaars om duurzaam goed en goedkoop te bouwen
   • Bruto productie in 2018: 828 woningen
   • Nieuwe initiatieven studentenhuisvesting ondersteund
   • Initiatieven in Mantgum en Jorwert gefaciliteerd
 3. Versterken cultureel erfgoed door archeologie en monumentenzorg
  • Nieuwe agenda Erfgoed voorbereid
  • Aanpassing van de archeologische waardenkaart gestart
  • Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst voorbereid
  • Restauratie en herbestemming gefaciliteerd
  • Historisch verantwoorde kleurtoepassing monumentale panden gestimuleerd
  • Promotie en educatie
   • Open Monumentendag blijft op één dag
   • Pilot ‘Levend Erfgoed’
 4. Stevige wijkaanpak
  • Herziening wijkaanpak
   • Vervolg plannen in Oud-Oost, Valeriuskwartier en Schepenbuurt in 2018
  • Balistraten: gestart met sloop 42 woningen
  • Planvorming in Valeriuskwartier doorgeschoven naar 2019
  • Verbouw in Oldegalileën vertraagd
   • Corporatiewoningen Wielenpôlle verduurzaamd
 5. Inzameling afval: 70% afvalscheiding in 2018 gehaald
  • Nieuw grondstoffenbeleid ontwikkeld
  • Quick wins hebben bijgedragen aan beter scheidingspercentage
   • Pilot BEST-tas
   • Dumping en bijzet van afval aangepakt
 6. Verbeteren bodemkwaliteit, uitvoering afspraken met Rijk (Bodemconvenant 2016-2020)
  • Maatregelen spoedlocaties De Saiter en Aldlân-Oost gecontinueerd
  • Nazorgverplichtingen geïnventariseerd
  • Enkele niet-spoedlocaties gesaneerd o.a.: aanlegplaats van recreatie-arken aan De Mear in Grou, plaatsgevonden en de voormalige zoutloods aan de Skillaerderdyk te Mantgum
  • Actualisatie en kwaliteitsslag overgedragen provinciale bodemdossiers gestart
  • Geadviseerd over bodembeheer in relatie tot omgevingsvisie en energietransitie
 7. Waarborgen leefbaarheid bij evenementen
  • Grote evenementen gecontroleerd op geluid, ecologie, constructieve- en brandveiligheid
 8. Energietransitie
  • Energie-agenda Leeuwarden vernieuwd
  • Europees Horizon2020-project succesvol afgerond
  • Ontwikkeling regionale Energiestrategie
 9. Lokale duurzaamheidsdoelstellingen
  • Programma Volhoudbaar gestart
  • Verkenning kansrijke gebieden natuurinclusief platteland uitgevoerd
  • Natuurinclusief in plannen woonwijk Unia en stedenbouwkundig ontwerp Middelsee
  • Visievorming vergroening buitenruimte
  • Profilering met stadslandbouw en eetbare stad
   • Informatieuitwisseling en meer aandacht voor voedsel en gezondheid
   • Lichte toename groen/tuin-initiatieven
  • Klimaatopgave
   • Friese klimaatstresstest opgeleverd en klimaatatlas gelanceerd: www.frieseklimaatatlas.nl
   • Klimaatopgave onderdeel van Gemeentelijk rioleringsplan

Meer weten? Lees de toelichting op Wonen en milieu.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Cultuurhistorisch beheerBegroting631,8 duizend
2%
Cultuurhistorisch beheerBegroting37,1 duizend
0%
Cultuurhistorisch beheerRekening565,7 duizend
2%
Cultuurhistorisch beheerRekening19,3 duizend
0%
WoningmarktbeleidBegroting1,1 miljoen
4%
WoningmarktbeleidBegroting921,9 duizend
4%
WoningmarktbeleidRekening1,1 miljoen
4%
WoningmarktbeleidRekening938,5 duizend
4%
Overige huisvestingBegroting170,4 duizend
0%
Overige huisvestingBegroting211,7 duizend
0%
Overige huisvestingRekening157,2 duizend
0%
Overige huisvestingRekening215,8 duizend
1%
Bouw- en milieutoezichtBegroting88,5 duizend
0%
Bouw- en milieutoezichtBegroting11,6 duizend
0%
Bouw- en milieutoezichtRekening75,5 duizend
0%
Bouw- en milieutoezichtRekening4,5 duizend
0%
Omgevingsvergunning (Wabo)Begroting3,7 miljoen
14%
Omgevingsvergunning (Wabo)Begroting3,0 miljoen
13%
Omgevingsvergunning (Wabo)Rekening3,4 miljoen
14%
Omgevingsvergunning (Wabo)Rekening3,2 miljoen
15%
Handhaving omgevingsrechtBegroting686,7 duizend
2%
Handhaving omgevingsrechtBegroting90,7 duizend
0%
Handhaving omgevingsrechtRekening457,7 duizend
1%
Handhaving omgevingsrechtRekening37 duizend
0%
Inzameling afvalBegroting14,7 miljoen
57%
Inzameling afvalBegroting15,4 miljoen
69%
Inzameling afvalRekening14,8 miljoen
63%
Inzameling afvalRekening15,5 miljoen
73%
MilieubeleidBegroting1,2 miljoen
4%
MilieubeleidBegroting218,5 duizend
0%
MilieubeleidRekening1,3 miljoen
5%
MilieubeleidRekening305,1 duizend
1%
Bodem en geluidBegroting3,1 miljoen
12%
Bodem en geluidBegroting2,3 miljoen
10%
Bodem en geluidRekening1,6 miljoen
6%
Bodem en geluidRekening888,8 duizend
4%
Kwaliteit gebouwde omgevingBegroting21,4 duizend
0%
Kwaliteit gebouwde omgevingBegroting0
0%
Kwaliteit gebouwde omgevingRekening14,6 duizend
0%
Kwaliteit gebouwde omgevingRekening0
0%
StadsvernieuwingBegroting0
0%
StadsvernieuwingBegroting0
0%
StadsvernieuwingRekening7,5 duizend
0%
StadsvernieuwingRekening7,5 duizend
0%
Begroting25,5 miljoen
Begroting22,2 miljoen
Rekening23,6 miljoen
Rekening21,2 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Cultuurhistorisch beheer631.77437.116594.658565.65219.326546.32666.122-17.79048.332
Woningmarktbeleid1.127.885921.917205.9681.065.850938.542127.30762.03516.62578.661
Overige huisvesting170.350211.740-41.390157.159215.814-58.65413.1914.07417.264
Bouw- en milieutoezicht88.46211.61376.84975.5474.50871.03912.915-7.1055.810
Omgevingsvergunning (Wabo)3.721.8603.038.620683.2403.445.8383.243.990201.848276.022205.370481.392
Handhaving omgevingsrecht686.71290.698596.014457.71437.000420.714228.998-53.698175.300
Inzameling afval14.720.07815.385.679-665.60114.845.48515.544.076-698.591-125.407158.39732.990
Milieubeleid1.229.095218.5001.010.5951.284.886305.069979.818-55.79186.56930.777
Bodem en geluid3.096.3022.286.072810.2301.641.990888.824753.1661.454.312-1.397.24857.064
Kwaliteit gebouwde omgeving21.443021.44314.635014.6356.80806.808
Stadsvernieuwing0007.5007.5000-7.5007.5000
Wonen en milieu25.493.96122.201.9553.292.00623.562.25621.204.6492.357.6071.931.705-997.306934.399

Grote meevaller

Omgevingsvergunning (Wabo) (voordeel € 481.000)

Dit verschil is ontstaan door een hogere opbrengst van € 196.000 uit legesinkomsten en doordat er minder uren zijn besteed aan de afhandeling van bouwaanvragen en bouwtoezicht (€ 432.000). Daar staan hogere reprokosten van € 156.000 tegenover.