Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

x 1.000

Bereikt en gedaan

 1. Uitvoering taken Jeugdzorg
  • Verbeterd inkoopmodel 2018
  • Verbeterde overgang zorg voor jeugd van 18- naar 18+
 2. Een integraal aanvullend voorzieningenaanbod realiseren met een voor de inwoner logische verdeling tussen regionale en lokale voorzieningen
  • Nieuwe tarieven lokale Maatwerkvoorzieningen Wmo
  • Minder doorverwijzing door inzet Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts
  • ThuisPlus moet meer mensen thuisondersteuning gaan bieden
  • Wijziging financiering Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg
  • Door aanpak personen met verward gedrag minder mensen in de nachtopvang
 3. Consolideren van het netwerk van basisvoorzieningen
  • Programma Sociaal Medisch Eerste Lijn gecontinueerd
  • Project Lab Noord voortgezet

Meer weten? Lees de toelichting op Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Zorg voor de JeugdBegroting44,4 miljoen
29%
Zorg voor de JeugdBegroting0
0%
Zorg voor de JeugdRekening47,3 miljoen
30%
Zorg voor de JeugdRekening1,4 duizend
0%
Maatschappelijke ondersteuningBegroting106,2 miljoen
70%
Maatschappelijke ondersteuningBegroting5,7 miljoen
100%
Maatschappelijke ondersteuningRekening109,4 miljoen
69%
Maatschappelijke ondersteuningRekening10,5 miljoen
99%
Begroting150,6 miljoen
Begroting5,7 miljoen
Rekening156,6 miljoen
Rekening10,5 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Zorg voor de Jeugd44.402.697044.402.69747.260.3371.38147.258.957-2.857.6401.381-2.856.260
Maatschappelijke ondersteuning106.177.1155.730.164100.446.951109.367.56410.521.29998.846.265-3.190.4494.791.1351.600.686
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning150.579.8125.730.164144.849.648156.627.90210.522.680146.105.222-6.048.0904.792.516-1.255.574

Grote tegen- en meevallers

Zorg voor de jeugd (nadeel € 2.856.000)

De kosten voor specialistische jeugdzorg zijn € 2.886.000 hoger dan begroot door een stijgend aantal Jeugdzorg cliënten en een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt.

Maatschappelijke ondersteuning (voordeel € 1.600.000)

Dit voordeel betreft vooral de huishoudelijke hulp (HH) en algemene schoonmaakvoorziening (€ 1.020.000). Naar verwachting is dit een eenmalig voordeel, omdat de tarieven van de HH in 2019 zijn aangepast. Dat zal een kostenverhogend effect hebben.