Sociale basis

x 1.000

Bereikt en gedaan

 1. Versterken, stimuleren en ondersteunen van de Mienskip
  • Samenwerking wijk- en dorpshuizen en panels/dorpsbelangen gestimuleerd
  • Overgangsregeling subsidiëring dorpsbelangen Leeuwarderadeel en Littenseradiel
  • Bewonersinitiatieven gestimuleerd: 39 aanvragen Mienskipsfonds toegekend
 2. Ontwikkelkansen voor de jeugd creëren
  • De Integrale Kind Centra (IKC’s) zijn verder ontwikkeld
  • Fries profiel voor IKC’s ontwikkeld
  • Gewijzigde aanpak Laaggeletterdheid: meer educatie op locatie
  • Onderwijsachterstanden aangepakt
 3. Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren
  • Een vervolg op het Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs ontwikkeld
  • De RUG/Campus Fryslân verder ontwikkeld
  • Doorlopende leerlijnen verder ontwikkeld door de RUG/Campus Fryslân
 4. Voortijdig schoolverlaten tegengaan
  • Zorgstructuur Middelbaar Beroeps Onderwijs doorgelicht
  • Nog geen daling aantal voortijdig schoolverlaters
  • Afstemming van Passend onderwijs en zorg versterkt
 5. Meer sport en bewegen stimuleren
  • Het sport-, beweeg- en gezondheidsbeleid is herzien
 6. De stad een stevige cultuurimpuls geven
  • Dynamiek in Harmoniekwartier vergroot met kunstruimte
  • Projecten lokale cultuurmakers ondersteund
  • Regeling subsidie amateurkunst vastgesteld
  • Nota Frysk, Dúdlik yn Byld vastgesteld
  • Meer ruimte gegeven aan culturele festivals
  • Nieuwe experimenteerprogramma’s We the North gestart
  • Voorbereiding Samenwerkingsagenda Harmonie – Neushoorn gestart
 7. HCL als spin in het web
  • Record aantal activiteiten en bezoekers

Meer weten? Lees de toelichting op Sociale basis.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Kunst en cultuurBegroting9,8 miljoen
17%
Kunst en cultuurBegroting300 duizend
3%
Kunst en cultuurRekening9,9 miljoen
18%
Kunst en cultuurRekening361,6 duizend
4%
Historisch Centrum LeeuwardenBegroting1,0 miljoen
1%
Historisch Centrum LeeuwardenBegroting62,4 duizend
0%
Historisch Centrum LeeuwardenRekening1,1 miljoen
2%
Historisch Centrum LeeuwardenRekening172,0 duizend
2%
OnderwijsBegroting19,1 miljoen
34%
OnderwijsBegroting5,7 miljoen
75%
OnderwijsRekening19,1 miljoen
35%
OnderwijsRekening6,2 miljoen
79%
Sociale integratie achterst.groepenBegroting19,9 miljoen
36%
Sociale integratie achterst.groepenBegroting1,0 miljoen
13%
Sociale integratie achterst.groepenRekening19,5 miljoen
35%
Sociale integratie achterst.groepenRekening821,2 duizend
10%
BurgerkrachtBegroting3,4 miljoen
6%
BurgerkrachtBegroting400 duizend
5%
BurgerkrachtRekening3,1 miljoen
5%
BurgerkrachtRekening232,9 duizend
2%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidBegroting1,7 miljoen
3%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidBegroting50,3 duizend
0%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidRekening1,6 miljoen
3%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidRekening20,9 duizend
0%
Begroting55,0 miljoen
Begroting7,6 miljoen
Rekening54,3 miljoen
Rekening7,8 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Kunst en cultuur9.827.026300.0009.527.0269.853.179361.5879.491.591-26.15361.58735.435
Historisch Centrum Leeuwarden1.017.59962.382955.2171.093.783172.038921.744-76.184109.65633.473
Onderwijs19.069.9495.697.56213.372.38719.134.6686.187.52012.947.148-64.719489.958425.239
Sociale integratie achterst.groepen19.942.3001.047.26018.895.04019.480.248821.15818.659.090462.052-226.102235.950
Burgerkracht3.406.308400.0003.006.3083.141.963232.9032.909.060264.345-167.09797.248
Sport, bewegen en gezondheidsbeleid1.721.62350.2751.671.3481.645.57420.9001.624.67476.049-29.37546.674
Sociale basis54.984.8057.557.47947.427.32654.349.4147.796.10646.553.309635.391238.627874.017

Grote meevallers

Onderwijs (voordeel € 425.000)

Dit voordeel is hoofdzakelijk ontstaan doordat binnen het Peuterspeelzaalwerk meer kosten (€ 630.000) ten laste van het Rijksbudget OAB zijn gebracht. Daar staan nadelen tegenover die het gevolg zijn van een hoger aantal aanvragen voor Sociaal Medische Indicatie (€ 76.000), intensievere handhaving kinderopvang (€ 75.000) en leerlingenvervoer (€ 124.000).

Sociale integratie achterstand groepen (voordeel € 236.000)

Dit voordeel komt omdat in regionaal verband de decentralisatie uitkering voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang niet volledig is uitgegeven. Alle Friese gemeenten hebben een deel terugontvangen.

Cijfers en grafieken

Aantal leerlingen en aantal VSV per jaar

JaarAantal leerlingenAantal VSVPercentage VSV
2015/201621.6043211,49%
2016/201721.8023281,50%
2017/201821.7433821,76%
Bron: RMC Friesland Noord.

Aantal bezoekers van activiteiten Historisch Centrum Leeuwarden

20172018
HCL22.04335.000
Pier Pander Museum2.7324.500
Oldehove28.20066.000
Onderwijsgroepen in het HCL133280
Scholieren en studentenniet gemeten6.400
Bron: Historisch Centrum Leeuwarden.