Werk en inkomen

x 1.000

Bereikt en gedaan

 1. Sociale deelname en participatie
  • Aantal bijstandsgerechtigden is verlaagd
  • Meer werk gecreëerd voor mensen met een arbeidsbelemmering
  • Verschillende instrumenten zijn ingezet voor het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor statushouders
  • De Sociale Werkvoorziening (SW) wordt anders ingericht
  • Lobby innovatie Participatiewet heeft succes
 2. Armoedebestrijding
  • Armoedeproblematiek blijft groot
  • Maatregelen beschermingsbewind leiden nog niet geheel tot het gewenste effect
  • Het Kindpakket is succesvol: www.kindpakket.nl
  • Gebruik vangnet en de minimaregelingen gestimuleerd

Meer weten? Lees de toelichting op Werk en inkomen.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Arbeidsmarkt en sociale integratieBegroting27,4 miljoen
20%
Arbeidsmarkt en sociale integratieBegroting4,5 miljoen
5%
Arbeidsmarkt en sociale integratieRekening23,6 miljoen
17%
Arbeidsmarkt en sociale integratieRekening1,4 miljoen
1%
InkomensvoorzieningBegroting97,0 miljoen
72%
InkomensvoorzieningBegroting79,0 miljoen
94%
InkomensvoorzieningRekening102,6 miljoen
75%
InkomensvoorzieningRekening85,0 miljoen
98%
ArmoedebestrijdingBegroting8,9 miljoen
6%
ArmoedebestrijdingBegroting0
0%
ArmoedebestrijdingRekening10,0 miljoen
7%
ArmoedebestrijdingRekening37 duizend
0%
LijkbezorgingBegroting26,1 duizend
0%
LijkbezorgingBegroting0
0%
LijkbezorgingRekening21,0 duizend
0%
LijkbezorgingRekening1,2 duizend
0%
Begroting133,2 miljoen
Begroting83,5 miljoen
Rekening136,3 miljoen
Rekening86,4 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Arbeidsmarkt en sociale integratie27.352.6014.466.05022.886.55123.644.8201.356.30522.288.5153.707.781-3.109.745598.036
Inkomensvoorziening96.966.90479.037.07617.929.828102.554.93884.996.12617.558.812-5.588.0345.959.050371.016
Armoedebestrijding8.856.35008.856.35010.034.77337.0009.997.773-1.178.42337.000-1.141.423
Lijkbezorging26.139026.13920.9541.18319.7715.1851.1836.368
Werk en inkomen133.201.99483.503.12649.698.868136.255.48586.390.61549.864.870-3.053.4912.887.489-166.002

Grote mee- en tegenvallers

Arbeidsmarkt en sociale integratie (voordeel € 598.000)

Het voordeel is ontstaan door een hogere Rijksvergoeding (€ 349.000) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en doordat de daadwerkelijke uitgaven aan advies en begeleiding van de herstructurering van Caparis lager waren dan begroot (€ 84.000). De inzet is uit de eigen bestaande formatie gedaan.

Inkomensvoorziening (voordeel 371.00)

In het kader van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen is aan levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen € 151.000 minder uitgegeven dan begroot door verbetering van de economische omstandigheden voor zelfstandigen. Op de Studietoeslag en inkomenstoeslag is per saldo een voordeel ontstaan van € 198.000.

Armoedebestrijding (nadeel € 1.141.000)

Dit nadeel is vooral het gevolg van de aanhoudende kosten voor beschermingsbewind (€ 1.396.000).

Cijfers en grafieken

Volume ontwikkeling BUIG

Bron: Cognos analytics.