Veiligheid

x 1.000

Bereikt en gedaan

 1. Terugdringen criminaliteit en overlast in binnenstad en prioritaire wijken
  • Minder geweldsdelicten en spreiding van het aantal incidenten
  • De Vlietzone: problematiek in kaart gebracht en meer handhaving
  • Heechterp: aanpak van drugs, overige overlast en geweld noodzaak
  • Wielenpôlle: Projectleider integrale aanpak zorg, werk en veiligheid aangesteld
  • Minder overlast door dak- en thuislozen
 2. Het voorkomen van woon-, drugs- en jeugdoverlast in wijken en dorpen
  • Veiligheidssituatie in Leeuwarden stabiel
  • Gemiddelde score veiligheidsprestatie-index naar wijk 2018 totaalcijfer 7,42 (2017: 7,46)
  • Aanpak overlast door licht verstandelijk beperkten bepaald
  • Maatwerk en pilots in antwoord op stijgende overlast personen met verward gedrag
  • Verbeterde aanpak Jeugdoverlast
  • Tegengaan alcoholmisbruik/hokken en ketenbeleid
  • Aanpak woninginbraken voortgezet
  • Continue aandacht voor preventie radicalisering en polarisatie
  • Verkeersveiligheid in de dorpen
 3. Bestrijden georganiseerde criminaliteit en aanpakken ondermijning
  • Aanpak hennepteelt arbeidsintensief
  • Gezamenlijke aanpak ondermijning
  • Subsidie voor aanpak van Cybercrime
 4. Waarborgen veiligheid bij evenementen en wedstrijden SC Cambuur
  • Veiligheid bij opening LF2018 en de Reuzen gewaarborgd
  • Nieuwe plannen gemaakt voor eventuele Elfstedentocht te schaats
  • Normalisatie en preventief supportersbeleid
 5. Crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde
  • Regionaal beleidsplan en risicoprofiel vastgesteld
  • Samenwerking met andere gemeenten bevorderd
  • Havenbeveiligingsplan opgesteld

Meer weten? Lees de toelichting op Veiligheid.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Integraal veiligheidsbeleidBegroting3,7 miljoen
30%
Integraal veiligheidsbeleidBegroting1,4 miljoen
93%
Integraal veiligheidsbeleidRekening3,3 miljoen
31%
Integraal veiligheidsbeleidRekening127,8 duizend
34%
RampenbestrijdingBegroting7,9 miljoen
66%
RampenbestrijdingBegroting0
0%
RampenbestrijdingRekening7,0 miljoen
65%
RampenbestrijdingRekening191,6 duizend
51%
EvenementenBegroting303,7 duizend
2%
EvenementenBegroting103 duizend
6%
EvenementenRekening291,3 duizend
2%
EvenementenRekening51,6 duizend
13%
Begroting11,9 miljoen
Begroting1,5 miljoen
Rekening10,6 miljoen
Rekening371,0 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Integraal veiligheidsbeleid3.678.2631.375.5312.302.7323.340.559127.7593.212.800337.704-1.247.772-910.068
Rampenbestrijding7.885.03607.885.0367.004.661191.5586.813.102880.375191.5581.071.934
Evenementen303.678103.000200.678291.29851.635239.66412.380-51.365-38.986
Veiligheid11.866.9771.478.53110.388.44610.636.518370.95210.265.5661.230.459-1.107.579122.880

Cijfers en grafieken

Aantal geweldsincidenten Gemeente, stad Leeuwarden en Binnenstad

Bedreiging/misdrijf201620172018
Gemeente308252231
Stad291228217
Binnenstad664442
Bron: Politiecijfers.

Overlast alcohol/drugs

Periode201620172018
jan - april190135179
mei - aug203194263
sep - dec 184169196
Totaal577498638
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Meldingen overlast zwervers

Periode201620172018
jan - april11412328
mei - aug1369438
sep - dec1174843
Totaal367265109
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Meldingen Meldpunt Overlast

Subcategorie201620172018
Burengerucht501360403
Jongeren op Straat15079119
Kamerverhuur836638
Buren Complex10654134
Drugs & Alcohol823756
Dieren925578
Uitspreken Zorg522241
Fysiek835451
Verkeer2825
Vuurwerkoverlast22636
Horeca14528
Zwervers21106
Prostitutie110
Overig3450
Totaal aantal meldingen12767561001
Bron: Meldpunt Overlast.

Meldingen burengerucht (relatieproblemen)

Periode201620172018
jan - april161158158
mei - aug209222255
sep - dec173167169
Totaal543547582
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Meldingen zedenmisdrijven

Periode201620172018
jan - april333418
mei - aug394030
sep - dec243429
Totaal 9610877
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Meldingen overlast personen met verward gedrag

Periode201620172018
jan - april619429426
mei - aug561347530
sep - dec495353452
Totaal167511291408
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Meldingen overlast jeugd

Periode201620172018
jan - april277225169
mei - aug350300396
sep - dec234206199
Totaal861731764
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Aantal woninginbraken/diefstal uit woningen

Periode201620172018
jan - april228162164
mei - aug163167195
sep - dec245202178
Totaal636531537
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Resultaten ‘afpakken’ politie Leeuwarden

Doel201620172018
Afpakken waardebeslag365.562418.289561.000
Afpakken aantallen143640
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.

Aangiftes cybercrime

Periode201620172018
jan - april4710
mei - aug6916
sep - dec5614
Totaal 152240
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018.