Algemene baten en lasten

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Blijvend gezonde financiële positie
  • Stand van zaken bezuinigingsprogramma’s voorgaande collegeperioden
   De bezuinigingspakketten uit de vorige Collegeprogramma’s zijn op een tweetal onderdelen na volledig afgerond.
  • Stand van zaken bezuinigingen collegeprogramma “De kracht van samen”
   • Stand van zaken besparingen Koersdocument: Het terugbrengen van de tekorten in de Jeugdzorg verliep in 2019 volgens plan. Ook de fusie tussen Wellzo en Amaryllis resulteerde in de gewenste kostenreductie. Met betrekking tot de Wmo blijven de besparingen achter.
   • Realisatie taakstelling bedrijfsvoering iets vertraagd
 2. Bevorderen toegang tot (digitale) informatie (incidenteel € 500.000 in 2019)
  • Gestart met uitvoering digitale agenda
  • Data worden slimmer benut
  • Digitaal stelsel Omgevingswet in voorbereiding
 3. Verbeteren publieke dienstverlening
  • Klanten lijken redelijk tevreden
  • e-formulieren vervangen en er wordt meer datagedreven gewerkt
  • Sociale media worden steeds proactiever ingezet
  • Pilot Bezorgen documenten Burgerzaken gestart

Meer weten? Lees de toelichting op de Algemene baten en lasten.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Dienstverlening voor derdenBegroting13,7 miljoen
41%
Dienstverlening voor derdenBegroting14,0 miljoen
35%
Dienstverlening voor derdenRekening13,2 miljoen
33%
Dienstverlening voor derdenRekening13,3 miljoen
33%
Stelposten c.a.Begroting2,2 miljoen
6%
Stelposten c.a.Begroting261,5 duizend
0%
Stelposten c.a.Rekening2,2 miljoen
5%
Stelposten c.a.Rekening324,1 duizend
0%
BurgerzakenBegroting2,6 miljoen
7%
BurgerzakenBegroting1,8 miljoen
4%
BurgerzakenRekening3,1 miljoen
7%
BurgerzakenRekening2,1 miljoen
5%
Algemene baten en lastenBegroting13,2 miljoen
39%
Algemene baten en lastenBegroting23,3 miljoen
59%
Algemene baten en lastenRekening21,2 miljoen
53%
Algemene baten en lastenRekening2,6 biljoen
63%
Vergunningen & leefomgevingBegroting1,4 miljoen
4%
Vergunningen & leefomgevingBegroting0
0%
Vergunningen & leefomgevingRekening1,3 miljoen
3%
Vergunningen & leefomgevingRekening1,3 duizend
0%
Begroting33,2 miljoen
Begroting39,4 miljoen
Rekening39,7 miljoen
Rekening40,1 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Dienstverlening voor derden13.730.12113.957.901227.78013.200.49213.349.700149.208529.629-608.201-78.572
Stelposten c.a.2.190.713261.500-1.929.2132.229.622324.132-1.905.490-38.90962.63223.723
Burgerzaken2.617.8521.805.918-811.9343.056.3952.135.777-920.618-438.543329.859-108.684
Algemene baten en lasten13.243.35023.330.30510.086.95521.193.12225.589.6954.396.573-7.949.7722.259.390-5.690.382
Vergunningen & leefomgeving1.400.7070-1.400.7071.313.4191.329-1.312.08987.2881.32988.618
Algemene baten en lasten33.182.74339.355.6246.172.88139.666.04940.073.632407.583-6.483.306718.008-5.765.298

Grote tegenvallers

Burgerzaken (nadeel € 109.000)
Dit nadeel komt voornamelijk doordat een begroot bedrag van € 100.000 is gestort in de voorziening Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in verband met WW verplichtingen voormalig personeel.

Algemene baten en lasten (nadeel € 5.690.000)
Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een correctie op de overheadkosten (€3,6 miljoen) een mutatie voorziening arbeidsgerelateerde kosten van (voormalig) brandweerpersoneel (€ 756.000). Daarnaast is er per saldo voor € 470.000 aan niet begrote stortingen in de reserve gedaan. Ook is er een extra BTW last van € 646.000.