Algemene dekkingsmiddelen

x 1.000

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Algemene belastingenBegroting2,7 miljoen
7%
Algemene belastingenBegroting33,1 miljoen
8%
Algemene belastingenRekening2,9 miljoen
8%
Algemene belastingenRekening33,2 miljoen
8%
GemeentefondsBegroting1,4 miljoen
3%
GemeentefondsBegroting329,7 miljoen
82%
GemeentefondsRekening0
0%
GemeentefondsRekening328,1 miljoen
83%
DividendBegroting0
0%
DividendBegroting265,9 duizend
0%
DividendRekening1,6 miljoen
4%
DividendRekening3,2 miljoen
0%
FinancieringBegroting33,5 miljoen
89%
FinancieringBegroting35,3 miljoen
8%
FinancieringRekening28,7 miljoen
86%
FinancieringRekening29,7 miljoen
7%
Begroting37,6 miljoen
Begroting398,3 miljoen
Rekening33,2 miljoen
Rekening394,2 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Algemene belastingen2.734.12533.053.26830.319.1432.860.15433.179.33130.319.177-126.029126.06334
Gemeentefonds1.374.000329.704.796328.330.7960328.147.207328.147.2071.374.000-1.557.589-183.589
Dividend0265.900265.9001.647.5443.171.0501.523.506-1.647.5442.905.1501.257.606
Financiering33.483.46835.253.1511.769.68328.716.76629.686.705969.9394.766.702-5.566.446-799.744
Algemene dekkingsmiddelen37.591.593398.277.115360.685.52233.224.464394.184.293360.959.8294.367.129-4.092.822274.307

Grote mee- en tegenvallers

Gemeentefonds (nadeel € 184.000)
Op een totale begrote uitkering uit het Gemeentefonds van bijna € 330 mln is in 2019 sprake van een nadeel van ongeveer € 184.000. Dit komt omdat er gedurende het jaar aannames in aantallen worden meegenomen in de uitkering van het Gemeentefonds. Wanneer de aantallen beter kunnen worden bepaald of definitief zijn worden deze herrekend.

Dividend (voordeel € 1.258.000)
Het voordeel is ontstaan doordat er € 327.000 meer dividend is ontvangen van de BNG Bank. Daarnaast heeft Caparis NV een terugbetaling van agio gedaan van € 2.577.000 en is een bedrag van € 1.583.129 aan Caparis NV betaald. Per saldo ontstaat derhalve een voordeel van € 994.000.

Financiering (nadeel € 800.000)
Het resultaat op de financiering is het gevolg van een lagere doorbelasting van rente aan de producten/grondexploitaties. Dit wordt deels gecompenseerd doordat de te betalen rente op de opgenomen leningen lager is.

Meer weten? Lees de toelichting op Algemene dekkingsmiddelen.