Overhead

x 1.000

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
ManagementBegroting5,6 miljoen
12%
ManagementBegroting76 duizend
5%
ManagementRekening5,7 miljoen
14%
ManagementRekening87,1 duizend
7%
Financiën, toezicht en controleBegroting7,1 miljoen
15%
Financiën, toezicht en controleBegroting27,0 duizend
1%
Financiën, toezicht en controleRekening6,5 miljoen
16%
Financiën, toezicht en controleRekening65,3 duizend
5%
P&O/HRMBegroting4,8 miljoen
10%
P&O/HRMBegroting94,1 duizend
6%
P&O/HRMRekening4,1 miljoen
10%
P&O/HRMRekening100,0 duizend
8%
Interne en externe communicatieBegroting1,2 miljoen
2%
Interne en externe communicatieBegroting0
0%
Interne en externe communicatieRekening1,2 miljoen
3%
Interne en externe communicatieRekening27,9 duizend
2%
Juridische zakenBegroting1,9 miljoen
4%
Juridische zakenBegroting0
0%
Juridische zakenRekening1,6 miljoen
4%
Juridische zakenRekening1,7 duizend
0%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningBegroting2,4 miljoen
5%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningBegroting11 duizend
0%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningRekening2,7 miljoen
6%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningRekening194,2 duizend
17%
Informatievoorziening & automatiseringBegroting13,5 miljoen
30%
Informatievoorziening & automatiseringBegroting1,2 miljoen
78%
Informatievoorziening & automatiseringRekening9,5 miljoen
24%
Informatievoorziening & automatiseringRekening484,6 duizend
43%
Facilitaire zaken en huisvestingBegroting5,6 miljoen
12%
Facilitaire zaken en huisvestingBegroting80,6 duizend
5%
Facilitaire zaken en huisvestingRekening5,5 miljoen
13%
Facilitaire zaken en huisvestingRekening78,6 duizend
7%
Documentaire informatievoorzieningBegroting1,2 miljoen
2%
Documentaire informatievoorzieningBegroting0
0%
Documentaire informatievoorzieningRekening1,3 miljoen
3%
Documentaire informatievoorzieningRekening11,0 duizend
0%
ManagementondersteuningBegroting4,1 miljoen
9%
ManagementondersteuningBegroting42,2 duizend
2%
ManagementondersteuningRekening4,2 miljoen
10%
ManagementondersteuningRekening67,7 duizend
6%
Correctie overheadBegroting-3 miljoen
-6%
Correctie overheadBegroting0
0%
Correctie overheadRekening-2 miljoen
-6%
Correctie overheadRekening0
0%
Begroting44,5 miljoen
Begroting1,5 miljoen
Rekening39,6 miljoen
Rekening1,1 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Management5.634.46176.000-5.558.4615.679.89787.059-5.592.838-45.43611.059-34.377
Financiën, toezicht en controle7.114.20827.019-7.087.1896.503.02565.276-6.437.749611.18338.257649.440
P&O/HRM4.775.62894.069-4.681.5594.062.828100.023-3.962.805712.8005.954718.754
Interne en externe communicatie1.227.9750-1.227.9751.214.82727.853-1.186.97413.14827.85341.001
Juridische zaken1.884.7650-1.884.7651.637.4911.654-1.635.838247.2741.654248.927
Bestuurszaken en bestuursondersteuning2.363.01611.000-2.352.0162.658.001194.156-2.463.845-294.985183.156-111.829
Informatievoorziening & automatisering13.530.1721.177.105-12.353.0679.505.174484.629-9.020.5444.024.998-692.4763.332.523
Facilitaire zaken en huisvesting5.630.12680.558-5.549.5685.513.75878.606-5.435.152116.368-1.952114.416
Documentaire informatievoorziening1.159.5610-1.159.5611.326.95911.034-1.315.925-167.39811.034-156.364
Managementondersteuning4.132.51442.200-4.090.3144.226.13867.749-4.158.389-93.62425.549-68.075
Correctie overhead-2.985.34702.985.347-2.768.21902.768.219-217.1280-217.128
Overhead44.467.0791.507.951-42.959.12839.559.8801.118.040-38.441.8404.907.199-389.9114.517.288

Grote mee- en tegenvallers

Overhead (voordeel € 4.517.000)
Op het programma Overhead is sprake van een positief resultaat van € 4,5 miljoen. Dit komt met name doordat bij de jaarrekeningcontrole is gebleken dat teveel kosten als overhead zijn aangemerkt. Dit betreft met name kosten van applicaties (inclusief personeelskosten voor het beheer) en een meer gedetailleerde toerekening van personeelskosten binnen het sociaal domein. Deze kosten dienen niet op het programma en taakveld overhead te worden verantwoord, maar als onderdeel van het primaire proces. Derhalve zijn deze kosten in de realisatie gecorrigeerd, zodat de kosten alsnog op het juiste taakveld worden verantwoord. Ook worden de kosten niet langer onder het programma overhead verantwoord, maar onder het programma algemene baten en lasten. Dit correctie betreft € 3,6 miljoen. De overige € 0,6 miljoen. bestaat uit diverse posten. Het betreft vooral een voordeel op salariskosten personeel onder andere door het niet invullen van vacature ruimte en extra uren voor werken voor derden.

Meer weten? Lees de toelichting op Overhead.