Beheer leefomgeving

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Betrekken wijken en dorpen bij beheer en onderhoud
  • Samenwerking op gebied van onderhoud met 15 (bewoners)organisaties voortgezet
  • Subsidies Klimaatbewust Leeuwarden goed benut
  • Door vergroeningsacties 225 m2 steen vergroend in 5 dorpen en wijken
  • BeeStreets en andere groenprojecten gefaciliteerd
 2. Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving
  • Duurzaam natuurvriendelijk beheer en onderhoud
   • Natuurvriendelijk onderhoud blijkt intensiever
   • Gezocht naar effectieve bestrijding Berenklauw en Japanse duizendknoop
   • Toepassing heetwatermethode voor onkruidbestrijding
  • Minder zwerfafval
  • Gezond en gevarieerd bomenbestand inclusief herplant
   • Bomenbestand geïnspecteerd, o.a. de essen
   • Essentaksterfte aangepakt door herplant
   • Eikenprocessierups ook in Leeuwarden aangetroffen
  • Nieuw beleid gaat kinderen voldoende speelruimte bieden
  • Gestart met op orde brengen Huizumer begraafplaats

Meer weten? Lees de toelichting op Beheer leefomgeving.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
SpoorlijnenBegroting247,3 duizend
0%
SpoorlijnenBegroting0
0%
SpoorlijnenRekening258,8 duizend
0%
SpoorlijnenRekening0
0%
WaterwerkenBegroting2,7 miljoen
6%
WaterwerkenBegroting495,4 duizend
2%
WaterwerkenRekening3,1 miljoen
7%
WaterwerkenRekening1,5 miljoen
7%
VerhardingenBegroting3,6 miljoen
8%
VerhardingenBegroting93,2 duizend
0%
VerhardingenRekening3,8 miljoen
8%
VerhardingenRekening300,4 duizend
1%
KunstwerkenBegroting3,7 miljoen
8%
KunstwerkenBegroting73,7 duizend
0%
KunstwerkenRekening3,7 miljoen
8%
KunstwerkenRekening47,8 duizend
0%
VerkeersmaatregelenBegroting932,4 duizend
2%
VerkeersmaatregelenBegroting2,0 duizend
0%
VerkeersmaatregelenRekening876,8 duizend
2%
VerkeersmaatregelenRekening947
0%
WijkaanpakBegroting463,2 duizend
1%
WijkaanpakBegroting43,1 duizend
0%
WijkaanpakRekening172,9 duizend
0%
WijkaanpakRekening43,1 duizend
0%
IJswegenBegroting10,5 duizend
0%
IJswegenBegroting0
0%
IJswegenRekening4,9 duizend
0%
IJswegenRekening0
0%
RioleringBegroting10,3 miljoen
24%
RioleringBegroting12,3 miljoen
68%
RioleringRekening10,6 miljoen
24%
RioleringRekening12,5 miljoen
62%
BegraafplaatsenBegroting961,8 duizend
2%
BegraafplaatsenBegroting801,2 duizend
4%
BegraafplaatsenRekening1,0 miljoen
2%
BegraafplaatsenRekening866,0 duizend
4%
Voorzieningen hondenBegroting321,5 duizend
0%
Voorzieningen hondenBegroting545,6 duizend
3%
Voorzieningen hondenRekening337,3 duizend
0%
Voorzieningen hondenRekening561,4 duizend
2%
StraatverlichtingBegroting2,3 miljoen
5%
StraatverlichtingBegroting705
0%
StraatverlichtingRekening1,9 miljoen
4%
StraatverlichtingRekening375
0%
Reiniging verhardingenBegroting2,8 miljoen
6%
Reiniging verhardingenBegroting830,8 duizend
4%
Reiniging verhardingenRekening3,0 miljoen
7%
Reiniging verhardingenRekening830,8 duizend
4%
Openbaar groenBegroting11,2 miljoen
26%
Openbaar groenBegroting1,7 miljoen
9%
Openbaar groenRekening11,2 miljoen
26%
Openbaar groenRekening2,3 miljoen
11%
ZwerfvuilbestrijdingBegroting238,8 duizend
0%
ZwerfvuilbestrijdingBegroting194,7 duizend
1%
ZwerfvuilbestrijdingRekening230,1 duizend
0%
ZwerfvuilbestrijdingRekening178,4 duizend
0%
RecreatiegebiedenBegroting886,4 duizend
2%
RecreatiegebiedenBegroting53,5 duizend
0%
RecreatiegebiedenRekening884,1 duizend
2%
RecreatiegebiedenRekening50,5 duizend
0%
RecreatievaartBegroting810,7 duizend
1%
RecreatievaartBegroting360,9 duizend
2%
RecreatievaartRekening911,7 duizend
2%
RecreatievaartRekening488,3 duizend
2%
SpeelplaatsenBegroting633,5 duizend
1%
SpeelplaatsenBegroting0
0%
SpeelplaatsenRekening627,9 duizend
1%
SpeelplaatsenRekening0
0%
BuitenreclameBegroting72,1 duizend
0%
BuitenreclameBegroting522,3 duizend
2%
BuitenreclameRekening51,7 duizend
0%
BuitenreclameRekening510,5 duizend
2%
Begroting42,2 miljoen
Begroting17,9 miljoen
Rekening42,7 miljoen
Rekening20,2 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Spoorlijnen247.2920-247.292258.7730-258.773-11.4810-11.481
Waterwerken2.701.290495.440-2.205.8503.107.6551.515.350-1.592.305-406.3651.019.910613.545
Verhardingen3.590.34593.236-3.497.1093.796.616300.436-3.496.180-206.271207.200929
Kunstwerken3.688.88273.731-3.615.1513.687.73247.783-3.639.9491.150-25.948-24.798
Verkeersmaatregelen932.3512.044-930.307876.848947-875.90155.503-1.09754.406
Wijkaanpak463.19043.100-420.090172.87543.100-129.775290.3150290.315
IJswegen10.5170-10.5174.9380-4.9385.57905.579
Riolering10.326.45412.253.2241.926.77010.602.21912.528.9891.926.770-275.765275.7650
Begraafplaatsen961.833801.189-160.6441.026.689866.045-160.644-64.85664.8560
Voorzieningen honden321.520545.573224.053337.294561.436224.142-15.77415.86389
Straatverlichting2.264.550705-2.263.8451.904.979375-1.904.604359.571-330359.241
Reiniging verhardingen2.820.449830.779-1.989.6703.027.537830.779-2.196.758-207.0880-207.088
Openbaar groen11.208.7901.671.008-9.537.78211.211.7842.267.251-8.944.534-2.994596.243593.248
Zwerfvuilbestrijding238.797194.673-44.124230.107178.407-51.7008.690-16.266-7.576
Recreatiegebieden886.42653.500-832.926884.07650.535-833.5412.350-2.965-615
Recreatievaart810.718360.902-449.816911.725488.279-423.445-101.007127.37726.371
Speelplaatsen633.4940-633.494627.8900-627.8905.60405.604
Buitenreclame72.106522.275450.16951.723510.472458.74920.383-11.8038.580
Beheer leefomgeving42.179.00417.941.379-24.237.62542.721.46120.190.185-22.531.277-542.4572.248.8061.706.348

Grote mee- en tegenvallers

Waterwerken (voordeel € 614.000)

De omzetting van de voorziening Oevers en steigers naar een nieuw te vormen reserve ad € 619.000

Wijkaanpak (voordeel € 290.000)

Als gevolg van het meerjaren-investeringsprogramma in de stedelijke vernieuwing (ISV) ontstaat er een onderuitputting op de kapitaallasten van € 290.000.

Straatverlichting (voordeel € 359.000)

Vanwege gewijzigde BBV-regelgeving is de voorziening voor openbare verlichting opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2018 de vervangingsopgaven worden geactiveerd. Hiervoor worden jaarlijks nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Omdat diverse investeringsprogramma’s in 2019 nog niet volledig zijn afgerond, heeft dit geleid tot een onderuitputting op de kapitaallasten van € 300.000. Daarnaast is op uitbestede werkzaamheden € 59.000 bespaard.

Reiniging verhardingen (nadeel € 207.000)

In 2019 zijn de kosten gemaakt voor gladheidsbestrijding en het schoon- en berijdbaar houden van wegen € 180.000 hoger. Op overige onderdelen zijn nog kleine voor- en nadelen gerealiseerd van per saldo € 27.000 (nadeel).

Openbaar groen (voordeel € 593.000)

Op het totale investerings- en vervangingsprogramma van vervoersets is vanwege langdurige aanbestedingstrajecten een onderuitputting op de kapitaallasten gerealiseerd van € 328.000. Daarnaast is er meer inzet gepleegd (nadeel € 115.000) in het onderhoud, welke noodzakelijk zijn geweest als gevolg van de droge zomers. Tevens zorgt de omzetting van de voorziening Compensatie Groen van € 381.000 naar een nieuw te vormen reserve voor een voordeel.