Economie en toerisme

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Een sterke economie
  • Capaciteit strategisch en operationeel ingezet
   • Mede door acquisitie en relatiebeheer aantal arbeidsplaatsen gegroeid
   • Leeuwarden aantrekkelijke vestigingsplaats
   • Binnenstad aantrekkelijker
   • Werkgevers ondersteund bij het vinden van goed personeel
   • Economische agenda 2019-2022 opgeleverd
  • Stimuleren innovatie en duurzaamheid
   • Innovatieprojecten gestimuleerd en ondersteund met lening en subsidies
   • Geïnvesteerd in netwerken en kennisdelen
   • Bedrijven geholpen met hun ondernemings- en financieringsvragen
  • Bevorderen doorontwikkeling Campussen
   • Bedrijvigheid op de campussen gefaciliteerd
   • Financieringsplan voor WaterCampus Leeuwarden voor de periode na 2020
  • Stimuleren circulaire economie
   • Steeds meer Friese en Leeuwarder bedrijven dragen bij aan transitie naar circulaire economie
   • Grondstofstromenanalyse voor eigen organisatie uitgevoerd
   • Circulaire inkoop academie voorbereid
   • Andere bedrijven geïnspireerd om duurzamer te handelen
  • Economische samenwerkingsverbanden
   • WTC Coöperatie ondersteund
   • Onze rol in verschillende samenwerkingsverbanden deels geëvalueerd
 2. Dynamiek van Leeuwarden blijvend versterken, door steun aan:
  • Evenementenagenda & blockbusters
  • Marketing & Toerisme
 3. Goede basisinfrastructuur voor sportbeoefening waarborgen
  • Binnensporttarieven verlaagd en nieuwe tariefstructuur uitgewerkt
  • Sportaccommodaties zoveel mogelijk verduurzaamd

Meer weten? Lees de toelichting op Economie en toerisme.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Economisch beleidBegroting2,9 miljoen
5%
Economisch beleidBegroting421,5 duizend
1%
Economisch beleidRekening2,8 miljoen
4%
Economisch beleidRekening554,7 duizend
1%
VastgoedbeheerBegroting12,9 miljoen
24%
VastgoedbeheerBegroting9,8 miljoen
25%
VastgoedbeheerRekening10,8 miljoen
17%
VastgoedbeheerRekening7,1 miljoen
13%
GrondzakenBegroting27,8 miljoen
53%
GrondzakenBegroting27,6 miljoen
73%
GrondzakenRekening41,0 miljoen
65%
GrondzakenRekening46,0 miljoen
85%
ToerismeBegroting1,6 miljoen
3%
ToerismeBegroting1,9 duizend
0%
ToerismeRekening1,7 miljoen
2%
ToerismeRekening40 duizend
0%
SportvoorzieningenBegroting6,3 miljoen
12%
SportvoorzieningenBegroting0
0%
SportvoorzieningenRekening6,3 miljoen
10%
SportvoorzieningenRekening0
0%
Begroting51,6 miljoen
Begroting37,8 miljoen
Rekening62,6 miljoen
Rekening53,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Economisch beleid2.936.773421.547-2.515.2262.793.064554.708-2.238.356143.709133.161276.870
Vastgoedbeheer12.862.8419.776.939-3.085.90210.837.0977.108.551-3.728.5462.025.744-2.668.388-642.644
Grondzaken27.835.97527.579.062-256.91340.965.72645.997.2825.031.556-13.129.75118.418.2205.288.469
Toerisme1.628.6891.875-1.626.8141.651.33240.000-1.611.332-22.64338.12515.482
Sportvoorzieningen6.312.5730-6.312.5736.312.5730-6.312.573000
Economie en toerisme51.576.85137.779.423-13.797.42862.559.79153.700.540-8.859.250-10.982.94015.921.1174.938.178

Grote mee- en tegenvallers

Economische beleid (voordeel € 277.000)

Het voordeel bestaat voor € 316.000 uit het resultaat van de stichting LF2018. De definitieve afwikkeling van de stichting LF2018 en de doorstart in de nieuwe stichting 2028 waarin de legacy doorgaat, wordt medio 2020 verwacht. De inzet in economische profilering en bevordering samenwerking heeft € 39.000 meer gekost.

Vastgoedbeheer (nadeel € 643.000)

Een tegenvaller in de energiekosten op het vastgoedobject de Watercampus leidt tot een nadeel van € 112.000. Tevens heeft er een afboeking plaats gevonden aan een pand van € 378.000 om de boekwaarde in evenwicht te brengen met de economische waarde. Doordat de sporthal nog niet op 1 januari klaar was, maar pas medio 2019 is er onderuitputting op de kapitaallasten. Maar dat heeft ook tot gevolg dat de niet de volledige geraamde huuropbrengst gerealiseerd kon worden. Daarnaast is er vanwege tijdelijke leegstand in de Doperkerk en de Bagijnestraat een huurderving ontstaan van € 126.000. De noodzakelijke asbestsanering in de Schilkampen heeft tot een extra last geleid van € 75.000. Tot slot is er vanwege langdurige ziekte € 25.000 aan extra personeel ingehuurd.

Grondzaken (voordeel € 5.288.000)

Dit resultaat komt voornamelijk door de vrijval van het surplus van de reserve grondexploitatie van € 5,6 miljoen.