Sociale basis

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. De kracht van de Mienskip stimuleren
  • Bewonersinitiatieven gefaciliteerd en gestimuleerd
  • Wijken- en dorpenbeleid voortgezet
  • Netwerken in wijken en dorpen versterkt
 2. Door onderwijs de kans vergroten op werk en een gezond leven
  • Versterken ontwikkeling jonge kind
  • Integrale Kindcentra (IKC’s) doorontwikkeld
  • Ingezet op Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)
  • Onderwijs in de krimpgebieden toekomstbestendig gemaakt
  • Sluitende aanpak moet zorgen voor daling voortijdig schoolverlaters (VSV-ers)
  • Laaggeletterdheid aangepakt
  • Academisch klimaat verder ontwikkeld
  • Kansen Campus Fryslân benut
 3. Beperken van ongelijkheid
  • Een goede start gegeven aan statushouders
 4. Door sporten de kans vergroten om mee te doen aan de samenleving
  • Sport en bewegen ingezet als middel om inwoners te verleiden tot een (positieve) gezonde leefstijl
 5. Door cultuur, sociale, economische en duurzame groei aanjagen
  • Het succes van LF2018 gecontinueerd
   • Ruimten voor talentontwikkeling en innovatie aangewezen
   • Festivals en evenementen in 2019: Welcome to the Village, Explore the North, City Proms en het Fries Straatfestival, het Noordelijk Filmfestival, Liet, MediaArt en het Bevrijdingsfestival.
   • We the North: vier proeftuinen ingediend bij het ministerie van OC&W (Meertaligheid; Artist in Space en Nieuw Publiek).
   • Leeuwarden is lid geworden van EUROCITIES
  • Culturele infrastructuur versterkt
   • Bibliotheek in dorpen, wijken en onderwijs
   • Samenwerking Neushoorn en De Harmonie onderzocht
   • Lokale omroep LEO/Middelsé financieel gesteund
  • Aanbevelingen Wurkgroep Frysk grotendeels overgenomen
 6. Historisch Centrum Leeuwarden: het geheugen van Leeuwarden blijvend versterken
  • Blijvende dynamiek na LF 2018/Lân fan Taal
  • Activiteiten HCL in 2019: tal van herdenkingen, evenementen, publicaties, radio- en televisieprogramma’s en tentoonstellingen +
   • Realisatie kunstwerk DNA-Leeuwarden (‘Muur van verbinding’).
   • Digitalisering archieven en collecties

Meer weten? Lees de toelichting op Sociale basis.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Kunst en cultuurBegroting10,1 miljoen
17%
Kunst en cultuurBegroting69,3 duizend
0%
Kunst en cultuurRekening9,9 miljoen
16%
Kunst en cultuurRekening37,8 duizend
0%
Historisch Centrum LeeuwardenBegroting1,2 miljoen
1%
Historisch Centrum LeeuwardenBegroting65,5 duizend
0%
Historisch Centrum LeeuwardenRekening1,1 miljoen
1%
Historisch Centrum LeeuwardenRekening89,2 duizend
0%
OnderwijsBegroting19,6 miljoen
32%
OnderwijsBegroting6,7 miljoen
78%
OnderwijsRekening19,9 miljoen
33%
OnderwijsRekening7,6 miljoen
81%
Sociale integratie achterst.groepenBegroting23,0 miljoen
38%
Sociale integratie achterst.groepenBegroting933,7 duizend
10%
Sociale integratie achterst.groepenRekening22,8 miljoen
38%
Sociale integratie achterst.groepenRekening988,9 duizend
10%
BurgerkrachtBegroting3,5 miljoen
5%
BurgerkrachtBegroting400 duizend
4%
BurgerkrachtRekening3,0 miljoen
5%
BurgerkrachtRekening217,4 duizend
2%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidBegroting2,0 miljoen
3%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidBegroting370,4 duizend
4%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidRekening1,9 miljoen
3%
Sport, bewegen en gezondheidsbeleidRekening337,7 duizend
3%
Begroting59,3 miljoen
Begroting8,6 miljoen
Rekening58,7 miljoen
Rekening9,2 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Kunst en cultuur10.099.05169.250-10.029.8019.935.16937.789-9.897.380163.882-31.461132.421
Historisch Centrum Leeuwarden1.150.94065.500-1.085.4401.139.03589.231-1.049.80411.90523.73135.636
Onderwijs19.560.7266.742.998-12.817.72819.902.6187.560.494-12.342.123-341.892817.496475.605
Sociale integratie achterst.groepen22.997.766933.660-22.064.10622.839.153988.931-21.850.222158.61355.271213.884
Burgerkracht3.470.996400.000-3.070.9962.992.536217.358-2.775.178478.460-182.642295.818
Sport, bewegen en gezondheidsbeleid2.019.842370.375-1.649.4671.937.398337.700-1.599.69882.444-32.67549.769
Sociale basis59.299.3218.581.783-50.717.53858.745.9089.231.503-49.514.405553.413649.7201.203.133

Grote meevallers

Kunst en cultuur (voordeel € 132.000)

Bij de musea, bibliotheekwerk en podiumkunsten zijn de aanvragen lager dan de beschikbare middelen. Daarnaast zijn de aanvragen voor de nieuwe regeling voor Amateurkunst achtergebleven bij de verwachting.

Onderwijs (voordeel € 476.000)

Doordat de Rijksbijdrage voor de uitvoering van de onderwijs achterstandenbestrijding substantieel hoger is kunnen de gemeentelijke middelen van € 326.000 incidenteel vrijvallen. Daarnaast is er door een bijdrage van derden een overschot van € 119.000 op het project ter ‘Versterking van het Jonge Kind‘.

Sociale integratie achterstandsgroepen (voordeel € 214.000)

De decentralisatie uitkering voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang is regionaal niet volledig uitgegeven. Het voordelige resultaat is over de deelnemende Friese gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor Leeuwarden ontstaat hierdoor een voordeel van € 147.000. Daarnaast zijn diverse voor en nadelen met een saldo van € 67.000.

Burgerkracht (voordeel € 296.000)

Door een lager aantal aanvragen is er een voordeel op Burgerkracht van € 80.000. De verwachte onvoorziene kosten voor het buurt- en wijkwerk als gevolg van de herindeling hebben zich niet voorgedaan waardoor er een overschot is van € 46.500. Het gemiddelde subsidiebedrag per aanvraag voor het Mienskipsfonds is lager waardoor er een voordeel is van € 128.000.