Veiligheid

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Waarborgen algemene veiligheid binnenstad
  • Geweldsincidenten tonen fluctuerend beeld
 2. Waarborgen algemene veiligheid wijken en dorpen
  • Integraal plan van aanpak voor Oud Oost Vlietzone voorbereid
  • Heechterp/Schieringen: aanpak van drugs, overige overlast noodzaak samen met Sociaal domein
  • Wielenpôlle: voortdurende aandacht nodig
  • Meer overlast door dak- en thuislozen
  • Veiligheidssituatie in Leeuwarden licht verbeterd in VPI 2019
  • Maatwerk en pilots zorgen voor daling overlast personen met verward/onbegrepen gedrag
  • Verbeterde aanpak Jeugdoverlast
 3. Bestrijden ondermijnende criminaliteit en cybercrime
  • Gezamenlijke aanpak ondermijning
  • Uitvoering en implementatie aanpak Cybercrime en cybersafety
  • Met behulp van extra financiering vanuit het ministerie van Justitie en veiligheid zijn er twee projecten uitgevoerd:
   1. Cybercrisisoefening grip 3 (eigen huis op orde)
   2. Cyber-to-go roadshow
 4. Bestrijden van criminaliteit en misdaad
  • Aanpak hennepteelt arbeidsintensief
  • Aanpak woninginbraken continue aandacht
  • Aanpak overlast door licht verstandelijk beperkten gestart
  • Continue aandacht voor preventie radicalisering en polarisatie
 5. Toezicht en handhaving
  • Toezicht en handhaving op overlast gewaarborgd in uitvoeringsprogramma
  • Controles prostitutiebeleid en aanhoudingen mensenhandel
 6. Veilig verloop van evenementen
  • Veiligheid bij evenementen gewaarborgd
  • Plannen herzien voor eventuele Elfstedentocht te schaats
  • Normalisatie en preventief supportersbeleid
 7. Realisatie Fysieke veiligheid
  • Verschillende incidenten
  • Geoefend om de samenwerking tijdens rampen te bevorderen
  • Vakbekwaamheidsprogramma uitgevoerd

Meer weten? Lees de toelichting op Veiligheid.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Integraal veiligheidsbeleid Begroting2,8 miljoen
23%
Integraal veiligheidsbeleid Begroting55,6 duizend
29%
Integraal veiligheidsbeleid Rekening3,4 miljoen
26%
Integraal veiligheidsbeleid Rekening599,7 duizend
623%
Rampenbestrijding Begroting7,4 miljoen
60%
Rampenbestrijding Begroting0
0%
Rampenbestrijding Rekening7,4 miljoen
58%
Rampenbestrijding Rekening-586 duizend
-609%
Evenementen Begroting289,9 duizend
2%
Evenementen Begroting135 duizend
70%
Evenementen Rekening320,7 duizend
2%
Evenementen Rekening72,9 duizend
75%
Stadstoezicht Begroting1,6 miljoen
13%
Stadstoezicht Begroting0
0%
Stadstoezicht Rekening1,6 miljoen
12%
Stadstoezicht Rekening9,6 duizend
9%
Begroting12,1 miljoen
Begroting190,6 duizend
Rekening12,7 miljoen
Rekening96,2 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Integraal veiligheidsbeleid 2.813.74955.617-2.758.1323.424.298599.660-2.824.638-610.549544.043-66.506
Rampenbestrijding 7.350.4520-7.350.4527.373.008-585.973-7.958.981-22.556-585.973-608.529
Evenementen 289.853135.000-154.853320.71772.885-247.832-30.864-62.115-92.979
Stadstoezicht 1.620.7370-1.620.7371.581.5429.579-1.571.96339.1959.57948.774
Veiligheid12.074.791190.617-11.884.17412.699.56596.151-12.603.415-624.774-94.466-719.241

Grote tegenvaller

Rampenbestrijding (nadeel € 609.000)
In 2017 en 2018 zijn kosten gemaakt voor de berging van een neergestorte bommenwerper (Lancaster). Omdat deze kosten vergoed worden door het Rijk en de Provincie, zijn voor hetzelfde bedrag vorderingen opgenomen. De vordering op de provincie is in 2019 ontvangen. Het bedrag dat door het Rijk wordt vergoed, ontvangen we in 2020 via het Gemeentefonds (onderdeel van de meicirculaire). Het is boekhoudkundig niet toegestaan om deze vordering op het Gemeentefonds op te nemen. Derhalve wordt de vordering afgeboekt ten laste van het resultaat in 2019 (nadeel van € 627.000 en komt daarmee ten laste van de Algemene Reserve). Daar staat tegenover dat het bedrag in 2020 alsnog wordt ontvangen en dan ten gunste komt van de Algemene Reserve.

Cijfers en grafieken

Aantal geweldsincidenten stad Leeuwarden en Binnenstad

Lwd 2017Lwd 2018Lwd 2019Bstad 2017Bstad 2018Bstad 2019
Moord/doodslag (incl. pogingen)32232610104
Openlijke geweldpleging tegen personen19311810146
Overvallen863220
Straatroven101122124
Bedreiging288329353585056
Eenvoudige mishandeling33937229412212992
Zware mishandeling48354222712
Drugshandel187187186402630
Vuurwapenbezit151819522
Bezit overige wapens44315227916
Bron: Bedrijfsprocessensysteem van de politie Noord-Nederland 2019

Overlast alcohol/drugs (geheel Leeuwarden)

Periode201720182019
jan - april135179153
mei - aug194263199
sep - dec 169196189
Totaal498638541
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019

Meldingen overlast zwervers

Periode201720182019
jan - april1232861
mei - aug9438120
sep - dec484374
Totaal265109255
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2016-2018

Meldingen burengerucht (relatieproblemen)

Periode201720182019
jan - april159158141
mei - aug223256232
sep - dec171171162
Totaal553585535
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019

Meldingen zedenmisdrijven

Periode201720182019
jan - april352018
mei - aug423319
sep - dec343219
Totaal 1118556
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019

Overlast Personen met verward/onbegrepen gedrag

Periode201720182019
jan - april429426393
mei - aug347530570
sep - dec353451382
Totaal112914071345
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019

Meldingen overlast jeugd

Periode201720182019
jan - april225169184
mei - aug300397301
sep - dec206198227
Totaal731764712
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019

Meldingen cybercrime

Periode201720182019
jan - april71119
mei - aug101712
sep - dec71817
Totaal 244648
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019

Aantal woninginbraken/diefstal uit woningen

Periode201720182019
jan - april162163160
mei - aug167197129
sep - dec202185126
Totaal531545415
Bron: Politiecijfers team Leeuwarden 2017-2019