Vergelijken

Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.
https://www.waarstaatjegemeente.nl/

Inkomsten en uitgaven van gemeenten vergelijken: https://www.financiengemeenten.nl/dashboard/Inkomsten-en-uitgaven-van-gemeenten-vergelijken/

COELO Lokale lasten calculator:
https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/lokale-lasten-calculator